Valmet har genomfört förvärvet av Process Automation Systems

Valmet Corporations pressmeddelande den 1 april 2015 kl. 12:00 EET (översättning)

Valmet har genomfört förvärvet av affärsverksamheten Process Automation Systems från Metso som annonserades den 15 januari 2015. Valmet har erhållit nödvändiga godkännanden från konkurrensmyndigheterna. Företagsvärdet av förvärvet är 340 miljoner euro, och finansieras med en bindande långsiktig finansiell lösning.

Automation är Valmets fjärde affärslinje

Enligt Valmets nya organisationsstruktur bildar den förvärvade affärsverksamheten Valmets fjärde affärslinje, Automation. Valmet kommer även fortsättningsvis att rapportera sitt finansiella resultat som ett segment, och affärsverksamheten Automation kommer att inkluderas i rapporteringen med början i Interimrapporten för April-June 2015. Mottagna order, nettoomsättning och personal kommer att rapporteras för alla affärslinjer och regioner. Mr. Sakari Ruotsalainen, M.Sc inom Projektering, har utsetts till President för affärslinje Automation.

Vägledningen förblir oförändrad

Genomförandet av förvärvet av Process Automation Systems har ingen effekt på Valmets vägledning för 2015, vilken gavs ut den 6 februari 2015. Valmet beräknar, inklusive förvärvet av Process Automation Systems, att nettoomsättningen 2015 kommer att öka jämfört med 2014 (2,473 miljoner euro) och EBITA före poster av engångskaraktär 2015 kommer att öka i jämförelse med 2014 (106 miljoner euro).

Pasi Laine, President och CEO, Valmet: Valmet är en unik kombination av teknik, processkunskap och automation

"Förvärvet genomfördes enligt vår plan, och vi välkomnar omkring 1 600 nya kollegor till Valmet. Vi är nu ett teknik- och serviceföretag med ett fullt automationsutbud. Den unika kombinationen av Valmets teknik, processkunskap och automation skapar goda möjligheter att föra våra kunders verksamhet framåt och serva våra kunder ännu bättre," säger Pasi Laine, President och CEO, Valmet.

För mer information kontakta:
Hanna-Maria Heikkinen, VP, Investor Relations, Valmet, tel. +358 10 672 0007

VALMET CORPORATION

Markku Honkasalo
CFO

Hanna-Maria Heikkinen
VP, Investor Relations


Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.
Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade automationslösningar sträcker sig från enstaka mätningar till omfattande, nyckelfärdiga automationsprojekt för hela anläggningar.

Valmets nettoomsättning 2014 var cirka 2,5 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat – varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se och www.twitter.com/valmetglobal