Valmet uppgraderar Metsä Tissues mjukpappersmaskiner i Raubach, Tyskland och i Pauliström, Sverige

Valmet Oyjs pressmeddelande den 20 september 2016 kl. 11:00 EET (översättning)

Metsä Tissue har valt Valmet som leverantör för uppgraderingar av två av sina mjukpappersmaskiner i Raubach TM3, Tyskland och i Pauliström, Sverige. Ordern ingår i Valmets orderingång för andra kvartalet 2016. Värdet av beställningarna kommer inte att offentliggöras.

Tidigare i år startade Metsä Tissue mjukpappersmaskinen TM1 i Raubach, Tyskland, efter att Valmet genomfört en omfattande ombyggnad av maskinens våtände. Valmet installerade en ny OptiFlo II TIS inloppslåda och en Advantage ViscoNip press för att förbättra produktkvaliteter samt energieffektivitet och processprestanda på ett hållbart sätt. 

TM3 i Raubach kommer att utrustas med samma typ av inloppslåda som TM1, medan Pauliström kommer att ersätta sin befintliga skopress med en ViscoNip press och sin nuvarande Yankee torkcylinder med en ny Yankee cylinder av gjutjärn.

"Vi är imponerade av resultaten som den nya OptiFlo inloppslådan och Advantage ViscoNip pressen visat, men också av det fantastiska lagarbete vi upplevt i TM1-projektet i Raubach. Sammantaget har det övertygat oss att utöka samarbetet och jobba med Valmet även i de nya projekten i Tyskland och Sverige", säger Guido Bröcker, Senior Vice President Technology från Metsä Tissue.

"Uppgraderingar av den här typen kan öka befintliga mjukpappersmaskiners prestanda och produktkvalitet avsevärt, utan stora investeringar. Vi har skapat ett utmärkt lagarbete ihop med Metsä Tissue och är stolta över att få utveckla det i kommande projekt. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Metsä Tissue för att förbättra deras produktionsutrustning, energieffektivitet och produktkvalitet med hjälp av Valmets spjutspetsteknik", säger Björn Magnus, säljare på Valmets mjukpappersdivision.

Teknisk information

Ombyggnaden av TM3 i Raubach som levereras av Valmet innehåller en ny OptiFlo II TIS inloppslåda samt uppgradering av den korta cirkulationen och silar. Ombyggnaden av mjukpappersmaskinen i Pauliström består av en Advantage ViscoNip press och en gjutjärns Yankee cylinder samt tillhörande installationstjänster.

Information om kunden Metsä Tissue

Metsä Tissue är en av Europas ledande leverantörer av mjukpappersprodukter till hushåll och företag och världsledande leverantör av bak- och matlagningspapper. Metsä Tissue är en del av Metsä Group, som är en skogsindustrikoncern med verksamhet inom virke och skog, träprodukter, massa, färskfiberkartong samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning uppgick 5,0 miljarder euro år 2015, och sysselsätter cirka 9 600 personer. Koncernen är verksam i ett 30-tal länder.

VALMET
Corporate Communications

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Erikson, V.P, Sales, Tissue Mills business unit, Valmet, tel. +46 70 517 14 90
Björn Magnus, Säljare, EMEA, Tissue Mills business unit, Valmet tel. +46 703 17 79 83

 

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets nettoomsättning 2015 var cirka 2,9 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se, www.twitter.com/valmetglobal