Valmet inför 3D-printteknik i sina tillverkningsprocesser

Valmet Oyj's affärspressmeddalande den 30 november 2016 kl. 11.00 EET (översättning)

Valmet har blivit en av de första teknikleverantörerna till den globala massa- och pappersindustrin att införa 3D-printteknik i sina tillverkningsprocesser i syfte att korta ledtiderna.

"3D-printing, även kallat additiv tillverkning, är ett utmärkt exempel på en ny teknik som har en enorm potential och som kan utnyttjas på bred front i Valmet i framtiden. Vi har tagit ett stort steg mot att kunna erbjuda nästa generations produkter utan att vara begränsade av gårdagens produktionsprocesser", säger Ari Saario, FoU-chef på Valmet.

Vid företagets nya 3D-kompetenscentrum, som öppnade i Sundsvall tidigare i år, har Valmet fram till i dag framgångsrikt använt sig av denna banbrytande teknik för att tillverka formningsmönster och valda reservdelar. Utskriftsmaterielen inkluderar aluminium, Inconel och stål av typ 316L. Centret kör kontinuerligt tester med olika utskriftsmateriel och utforskar förslag på produkter som kan skrivas ut med en 3D-skrivare.

Kortar ledtider och tid till marknaden

Fördelarna med 3D-printing för massa- och pappersbruken ligger i kortare ledtider när det behövs en ny form för ett kundspecifikt mönster. Det kommer även att vara möjligt att skriva ut delar på begäran för snabb leverans.

För Valmet innebär införandet av denna nya produktionsmetod att tiden till marknaden kapas för nya produkter. Med denna teknik kommer Valmet att kunna producera mönster och delar oberoende av form, och verktygskraven kommer inte längre att utgöra någon begränsning.

Information om 3D-printing eller additiv tillverkning

Termerna "3D-printing" och "additiv tillverkning" syftar båda på samma process: användning av digitala 3D-konstruktionsdata för att bygga upp en komponent genom avsättning av material lager för lager.

Additiv tillverkning är i själva verket en mer korrekt term, eftersom den beskriver en professionell produktionsteknik. Istället för att fräsa ut ett stycke ur ett solitt block till exempel, byggs komponenter upp lager för lager med hjälp av material som är tillgängliga i form av ett fint pulver, som ett antal olika metaller, plaster och kompositmaterial.

3D-skrivare kan användas för att producera formar med kundspecifika raffinörssegmentmönster.

VALMET
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Ari Saario, FoU-chef, Valmet, tel. +358 50 590 2046
Lars Eklund, Vice President, Performance Parts, Services, Valmet, tel. +46 70 62 68 228

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa, pappers- och energiindustrin. Vi strävar efter att bli bäst på att serva våra kunder, oavsett var i världen de befinner sig.

Valmets starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Våra avancerade tjänster och automationslösningar ökar tillförlitligheten och prestandan i våra kunders processer samt höjer den effektiva utnyttjandegraden av råvaror och energi.

Valmets nettoomsättning uppgick till cirka 2,9 miljarder euro 2015. I nära samarbete med våra kunder strävar våra 12 000 medarbetare målmedvetet efter att förbättra våra kunders resultat – varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på Nasdaq Helsingforsbörsen.

Läs mer  www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal