Valmet inkluderas i Dow Jones hållbarhetsindex

Valmet Oyjs pressmeddelande den 8 september 2016 kl. 12:00 EET (Översättning)

Valmet har inkluderats i Dow Jones hållbarhetsindex (DJSI) för tredje året i rad och behåller därmed sin position bland världens ledare inom hållbarhet. Valmet har listats både i Dow Jones Sustainability World och Europe indexen.

Den årliga utvärderingen som genomförs av en schweizisk investeringsspecialist RobecoSAM gör en omfattande granskning av bolagets resultat med hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer. Totalt har 316 företag inkluderats i DJSI World för 2016-2017.

"Att upprätthålla vår position i Dow Jones hållbarhetsindex är en utmärkt prestation av Valmet. Det bevisar att vi har kunnat förbättra vårt hållbarhetsarbete varje år, vilket är ett viktigt kriterium för att bli inkluderad. Vi har systematiskt gått framåt enligt vår hållbarhetsagenda, och genom det uppnått många konkreta resultat. Vi kommer nu att fortsätta detta arbete med att genomföra våra uppdaterade hållbarhetsplaner för de närmaste tre åren," säger Pasi Laine, ordförande och VD för Valmet Corporation.

Valmet definierade sin hållbarhetsagenda kallad Sustainability360º i början av 2014. Agendan fokuserar på fem kärnområden: hållbar leverantörskedja; hälsa, säkerhet och miljö; personal och prestation; hållbara lösningar, och samhällsansvar. I handlingsplanerna för 2016-2018, fortsätter vi att speciellt fokusera på att säkerställa en globalt hållbar leverantörskedja och att kontinuerligt förbättra vår säkerhetskultur.

Om Dow Jones hållbarhetsindex

DJSI är en familj av hållbarhetsindex som omfattar de globala ledarna inom hållbarhet i flera branscher. Företag inkluderas genom en bäst-i-klassen-strategi, vilket innebär att indexet bara omfattar de högst rankade företagen inom varje bransch. Indexet fungerar som ett riktmärke för investerare som åtagit sig att göra etiska investeringar och som granskar företagens hållbarhetsarbete som en del av sina analyser.

 

VALMET
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Anu Salonsaari-Posti, SVP, Marketing, Communications and Sustainability, Valmet, tel. +358 50 453 4262
Laura Puustjärvi, Head of Sustainability, Valmet, tel. +358 50 337 4473


Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets nettoomsättning 2015 var cirka 2,9 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

 

Mer information finns på www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal