Valmet upprätthåller sin ställning som en av världens hållbarhetsledare

Pressmeddelande från Valmet Corporation, 10 september 2015 kl. 10.40 EET (översättning)

Valmet har inkluderats i Dow Jones hållbarhetsindex (DJSI) för andra året i rad. DJSI är en serie hållbarhetsindex som inkluderar de globala hållbarhetsledarna i olika branscher. Valmet har listats i indexen Dow Jones Sustainability World och Europe.

”Att inkluderas i Dow Jones hållbarhetsindex för andra året i rad är en enastående prestation för Valmet. Det visar att vi har lyckats förbättra vårt hållbarhetsresultat kontinuerligt Vi har fortsatt arbeta systematiskt med vår hållbarhetsagenda och främja våra gemensamma värderingar och globala verksamhetsprinciper, som utgör en stark grund för oss alla på Valmet”, säger Pasi Laine, VD och koncernchef för Valmet Corporation.

Vid den årliga utvärderingen, som har utförs av den schweiziska investeringsspecialisten RobecoSAM, görs en fullständig granskning av företagets resultat med avseende på sociala, miljömässiga och finansiella faktorer. Sammanlagt 317 företag inkluderades i DJSI World 2015–2016. Förutom Valmet ingår tre andra företag från Finland i World-indexet i år.

Om Dow Jones hållbarhetsindex

DJSI är världens ledande indexserie för hållbarhet. Det är en benchmark för investerare som är engagerade i etiska investeringar, och indexen granskar företagens resultat på hållbarhetsområdet som en del av de övergripande analyserna. Företaget valdes ut för sin ”bäst-i-klassenbaserade” metod, vilket innebär att indexen endast består av de företag som rankas högst i respektive bransch.

VALMET

Corporate Communications

För mer information kontakta:

Anu Salonsaari-Posti, SVP, marknadsföring, kommunikation och hållbarhet på Valmet, tel. +358 50 453 4262

Laura Puustjärvi, hållbarhetschef, Valmet, tel. +358 50 337 4473

 

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av tekniker, automation och tjänster för massa-, pappers- och kraftindustrierna. Valmets vision är att bli bäst på att serva kunderna, oavsett var i världen de befinner sig.

Valmets tjänster omfattar allt från utkontraktering av underhåll till uppgradering av bruk och anläggningar samt reservdelar. Det konkurrenskraftiga tekniksortimentet inkluderar hela massafabriker, produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, samt kraftverk för bioenergiproduktion. Valmets avancerade automationslösningar omfattar allt från enskilda mätningar till nyckelfärdiga automationsprojekt för hela bruk.

Valmets nettoomsättning uppgick 2014 till cirka EUR 2,5 miljarder. I nära samarbete med våra kunder strävar våra 12 000 medarbetare målmedvetet efter att förbättra våra kunders resultat – varje dag. Valmets huvudkontor ligger i finska Esbo och företaget är noterat på Helsingforsbörsen. 

Läs mer på www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal