Valmet kommer att leverera en rökgas-kondenseringsanläggning till Tampereen Energiantuotanto Oy:s kraftvärmeverk i Naistenlahti i Finland

Valmet kommer att leverera en rökgas-kondenseringsanläggning till Tampereen Energiantuotanto Oy:s kraftvärmeverk i Naistenlahti i Finland. Investeringen ökar kraftvärmeverkets energieffektivitet och höjer kapaciteten för fjärrvärmeproduktion samtidigt som den reducerar kraftvärmeverkets utsläpp.

Beställningen har inkluderats i Valmets orderingång för fjärde kvartalet 2014. Ordervärdet är ca 8 miljoner euro. Anläggningen kommer att stå klar hösten 2015.

Kraftvärmeverket Naistenlahti 2 förser invånarna i Tammerfors, Pirkkala och Ylöjärvi med fjärrvärme och producerar el för det nationella elnätet med huvudsakligen trä- och torv som bränsle. Kraftvärmeverkets värmeeffekt är 120 MW och eleffekten uppgår till 60 MW.

Kraftvärmeverket Naistenlahti i Tammerfors, foto Tampereen Sähkölaitos Oy


Spillvärme tas till vara i fjärrvärmenätet

I leveransen från Valmet ingår ett flerstegs skrubbersystem samt tillhörande processutrustning och anläggningar. Valmets erfarenhet inom rökgasteknik går så långt tillbaka som 1970-talet och företaget har levererat liknande teknik till Tampereen Energiantuotanto tidigare, till exempel till flisvärmeanläggningen i Hervanta och Tammervoimas kraftvärmeverk (CHP).

Investeringen kommer att minska kraftvärmeverkets utsläpp av rökgassvavel och stoft enligt specifikationerna i det nya EU-direktivet för industriella utsläpp (IED) som träder i kraft den 1 januari 2016. Anläggningens totala energieffektivitet och produktionskapacitet kommer till följd av detta att höjas markant; värme som tidigare släpptes ut i atmosfären med rökgaser kan nu tas till vara som fjärrvärme.

"Vi är mycket nöjda med att Valmets offert som helhet var den mest fördelaktiga ur ett ekonomiskt perspektiv och att vi därför kunde teckna ett avtal för leveransen. Valmet är vår långsiktiga samarbetspartner och en lokal finsk leverantör. Vårt samarbete stärker även ekonomin i regionen", säger Antti-Jussi Halminen, vd för Tampereen Energiantuotanto.

"Våra kunders mål är att öka effektiviteten i sina värmeverk, och tekniken för värmeåtervinning ur rökgas hjälper dem att nå detta mål. Samtidigt förser vi dem med lösningar som sänker utsläppsnivåerna. Vi är glada att ha fått uppdraget att genomföra det här projektet i Tammerfors och att vi i och med det fortsätter vårt goda samarbete med våra lokala värmeverkskunder. Valmet levererar även kompletta lösningar för rökgasrening till värmeverken i Hervanta och Tarastenjärvi utanför Tammerfors", säger Risto Hämäläinen, chef för miljösystem på Valmet.

Valmet har lösningar för rening av såväl våt som torr rökgas, värmeåtervinning, rökgasavsvavlning och kväveoxidreducering.

Om Tampereen Energiantuotanto Oy

Tampereen Energiantuotanto Oy ingår i Tampereen Sähkölaitos-koncernen. Koncernen grundades 1888 och producerar, säljer och distribuerar el, värme och kyla till kunder främst i Pirkanmaa-regionen. Koncernens nettoomsättning är cirka 307 miljoner euro och antalet anställda är närmare 400, varav 150 arbetar på Tampereen Energiantuotanto. Tampereen Energiantuotantos roll i koncernen är att producera el, fjärrvärme och fjärrkyla och man har ett självständigt ansvar för underhållet och utvecklingen av sina produktionsanläggningar samt för att säkerställa att de använder sig av de senaste teknikerna.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications

 

För mer information:
Risto Hämäläinen, chef för miljösystem på Valmet, tel. +358 40 505 2001

 

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom
massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder väldens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se och www.twitter.com/valmetglobal