Valmet-levererad TwinRoll-press installerad i Södra Cells massabruk i Mönsterås

Valmet Corporations fackpressmeddelande den 3 december 2015 kl. 11:00 EET (Översättning)

En TwinRoll Evolution-press som Valmet levererat har installerats vid Södra Cells massabruk i Mönsterås i Sverige under det årliga driftsstoppet i slutet av september. Det här är den 85:e TwinRoll Evolution-pressen som Valmet levererat sedan modellen lanserades 2009.

"Med den nya tvättpressen, som är en viktig spelare i vår process, säkerställer vi en massakvalitet som lever upp till våra kunders krav och en hög tillgänglighet", berättar Olof Hellström, en av Södras projektansvariga.

Snabb igångkörning

Lars Harrysson, projektledare på Södra, berättar att montage och drifttagningen har gått jättebra och tidplanen kunde följas genom hela projekttiden. "Allt har klaffat och alla inblandade har gjort sitt yttersta för att få den nya pressen monterad och igångkörd," säger Harrysson.

"Driftsstoppet i Mönsterås var välplanerat vilket skapade bästa möjliga förutsättningar och möjliggjorde den effektiva installationen. Drygt en dag efter uppstart var pressen uppe i nominell produktion av barrmassa, med en torrhalt som var långt över det utlovade värdet. Utbildningen var en viktig del i framgången. Engagerade och intresserade operatörer möjliggjorde en snabb kunskapsöverföring," säger Mikael Johansson, projektledare på Valmet.

Information om kunden Södra Cell och Mönsterås bruk

Södra är en ekonomisk förening med en medlemsbas på cirka 51 000 skogsägare i södra Sverige. Södra har byggt upp en betydande produktion av pappersmassa, trävaror och biobränslen. Södra sysselsätter cirka 3 500 personer och har tre affärsområden Södra Skog, Södra Cell och Södra Wood. Södra Cell är en av de största aktörerna i världen inom området barrmassa och driver tre massabruk i Sverige: Mörrum, Mönsterås och Värö.

Södra Cell Mönsterås är det största massabruket inom Södra med en kapacitet på 750 000 ton massa per år. Förutom el levererar bruket även fjärrvärme till Mönsterås kommun och till Södras sågverk, som finns på området. Dessutom levererar bruket tallolja som blir till biodiesel. Södra är inne i en intensiv investeringsperiod och planerar att investera drygt 300 miljoner kronor i massabruket i Mönsterås under 2015 och 2016. Detta kommer att leda till effektivare energianvändning och ökar produktiviteten vid bruket.

Södra Cells massabruk i Mönsterås (Fotokälla: Södra)

VALMET
Corporate Communications


För mer information kontakta:
Mikael Johansson, projektledare, Pulp and Energy Business Line, Valmet tel. +46 70 653 3807


Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade automationslösningar sträcker sig från enstaka mätningar till omfattande, nyckelfärdiga automationsprojekt för hela anläggningar.

Valmets nettoomsättning 2014 var cirka 2,5 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se, www.twitter.com/valmetglobal


Bilagor

BILD: Södra Cell Mönsterås (8819 kb) (jpg)