Valmets nyutvecklade flisficka OptiBin i bruk vid Nordic Papers Bäckhammar massabruk

Valmet Corporations affärspressmeddelande den 21 oktober 2014, klockan 11:00 CET (översättning)

Valmet har utvecklat en ny flisficka, OptiBin, för massabruks flismatning till kokare. OptiBin används som buffert före kokaren och för att avlägsna luften ur flisen på ett luktfritt sätt. Den är resultatet av flera års utvecklingsarbete syftande till en kostnadseffektiv lösning med så få rörliga delar som möjligt.

Första installationen i världen

Det första OptiBin har tagits i bruk vid Nordic Papers massa- och pappersbruk i Bäckhammar som ligger strax utanför Kristinehamn. Installationen och montaget av den nya flisfickan gick över förväntan på Nordic Paper. Detta trots ett mycket pressat tidschema, eftersom allt skulle göras under det ordinarie fabriksstoppet som varade åtta dagar.

– Uppstarten har också varit mycket framgångsrik. Produktionen kunde startas enligt den tidplan vi hade. Dessutom har även uppstartskurvan, med en succesiv produktionsökning, följt våra planer. En vecka efter stoppet kan vi konstatera att vi nått full produktion, säger Jonas Lindqvist biträdande produktionsdirektör och projektansvarig för Nordic Paper. Det återstår en del restpunkter och naturligtvis en del trimning för att säkerställa att vi når de mål som vi satt upp i projektet, fortsätter han.

– För oss på Valmet var Bäckhammar den perfekta partnern för vår nyutvecklade OptiBin. Dels därför att fabriken ligger nära vårt utvecklingscenter i Karlstad, dels för att vi sedan länge har mycket goda relationer, säger David Elfman försäljningsansvarig för Valmet.

Valmets och Nordic Papers projektrepresentanter på Bäckhammars massa- och pappersbruk.


OptiBin reducerar fiberförluster och miljöpåverkan

Valmets nya OptiBin kan användas i flera olika kokningsprocesser. Innovationerna i OptiBins konstruktion ger ett flertal fördelar. Konstruktionen möjliggör ett homogent flisflöde över tvärsnittet, vilket ger en jämn basning och bra körbarhet. Utan bra basning före kokning kommer inte kokvätskan att tränga igenom hela flisen vilket leder till delvis okokt flis.

I processen används en kall topp, vilket innebär att själva flisen i fickan bildar ett lock. Det hindrar gaser från att stiga upp i atmosfären och resulterar i mindre lukt i omgivningen.

Tack vare den nya flisfickan räknar Nordic Paper med en ökad produktion på ca 1 000 Adt/år. Dessutom kommer flisfickan leda till en rejäl fiberbesparing. Som en bonus för de boende i närheten av bruket förväntas även utsläppen av lukt minimeras.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications


För ytterligare information kontakta:
Kjell Ljungkvist, General Manager CPU/WLP Services, Valmet, Tel. +46 54 142301, +46 70 6317355

Jonas Lindqvist, Biträdande produktionsdirektör, Nordic Paper, Tel. +46 72 2225532

Marie Stenquist, Corporate Communications/PR, Nordic Paper, Tel. +46 72 5189773, +46 550 599773

 

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se och www.twitter.com/valmetglobal