Valmets juldonation går till flickors utbildning, katastrofbistånd och bevarande av skogar

Valmet Corporations pressmeddelande den 18 december 2014 kl. 08:30 CET (Översättning)

Valmet har beslutat att 2014 donera medel till tre globala humanitära- och bevarandeorganisationer: Plan, Röda Korset och WWF. De utvalda organisationerna arbetar med globala kampanjer som säkerställer utbildning för flickor i utvecklingsländer, ger humanitär hjälp i katastrofområden och bidrar till att bevara skogarna. Donationerna kommer att riktas till dessa globala kampanjer via organisationernas finska enheter.

“Som det globala företag vi är och i andan av de kommande helgerna, vill vi stödja tre globalt erkända humanitära- och naturskyddsorganisationer. Vi kommer att donera totalt 17 500 euro till dessa organisationer baserat på ett urval där vår personal röstat. I år fick Plans ‘Because I am a girl’ kampanjen flest röster, vilken kommer att få största delen av donationen,” säger Anu Salonsaari-Posti, Senior Vice President, Marketing and Communications på Valmet.

Dessutom kommer Valmet och dess personal i Finland att stödja byggandet av ett nytt barnsjukhus med totalt 20 000 euro. Hälften av de donerade medlen har samlats ihop av personalen och resterande del doneras av Valmet.

Om de globala kampanjerna

Plans kampanj ‘Because I am a Girl’ syftar till att stödja att miljontals flickor får den utbildning, kompetens och det stöd de behöver för att förändra sina liv och världen omkring dem. Utbildning är det mest effektiva sättet att förebygga och minska fattigdom.

Genom katastroffonden hjälper Röda Korset offren för naturkatastrofer och konflikter runt om i världen genom att leverera förnödenheter såsom tält, filtar, rent dricksvatten eller ett helt fältsjukhus till katastrofområden. Röda Korset bidrar även kontinuerligt till att bekämpa sjukdomar och hunger tillsammans med lokala volontärer.

WWF arbetar med att bevara världens viktigaste skogar för att upprätthålla naturens mångfald. Skogen är en viktig del av vårt ekosystem och bistår med ett brett spektrum av resurser till oss alla, inklusive mat, trä, medicin, färskvatten och luften vi andas.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications


Mer information, vänligen kontakta:
Anu Salonsaari-Posti, SVP, Marketing and Communications, Valmet, tel. +358 50 453 4262
Laura Puustjärvi, Head of Sustainability, Valmet, tel. +358 50 337 4473


Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder väldens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.
Mer information finns på www.valmet.com och www.twitter.com/valmetglobal