Valmet utför en omfattande maskinkonvertering på Stora Ensos anläggning i finska Varkaus

Pressmeddelande från Valmet Corporation, 13 maj 2014 kl. 15.00 EET

Bild: Stora Ensos anläggning i Varkaus, Finland (källa: Stora Enso)

Valmet ska för Stora Ensos räkning utföra en omfattande ombyggnation av Varkaus-anläggningens PM 3-finpappersmaskin för framställning av containerboard med låg ytvikt. Målet med ombyggnaden är att tillverka lätta förpackningsmaterial av färskfiber på en pappersmaskin som tidigare har använts för tillverkning av finpapper, en papperskvalitet som efterfrågas allt mindre.

Den ombyggda containerboardmaskinen beräknas tas i bruk under fjärde kvartalet 2015. Ordervärdet är ca 30 miljoner euro. Beställningen har inkluderats i Valmets orderingång för andra kvartalet 2014.
– Den här lösningen är ett mycket bra och innovativt sätt att hantera de strukturella förändringar pappersindustrin genomgår just nu. Genom att bygga om den befintliga finpappersmaskinen med nya nyckelkomponenter kan Valmet tillhandahålla en mervärdesskapande lösning som möjliggör fortsatt verksamhet i Varkaus, säger Jari Vähäpesola, chef för affärsområdet Paper, Valmet.

Projektet beräknas generera sammanlagt omkring 100 årsarbeten, främst i Finland.

Valmets teknik möjliggör tillverkning av förnybar förpackningskartong av hög kvalitet

Beställningen inbegriper en ny inloppslåda, ombyggnad av formningspartiet inklusive en Fourdrinier-utbyggnad med ny toppformningsenhet, ombyggnad av presspartiet med ett nytt SymBelt-pressnyp samt ombyggnad av torkparti, kalander, tambour och rullmaskin. Tillhörande luftsystem samt utrustning för mäldberedningssektionen ingår också i projektet.
Genom denna maskinkonvertering anpassar sig Stora Enso efter två olika pågående marknadskrafter: den krympande globala finpappersmarknaden och den växande globala efterfrågan på förnybar förpackningskartong.

Om Stora Enso
Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Koncernen har ca 29 000 medarbetare världen över och omsättningen uppgick till 10,6 miljarder euro 2013. Stora Enso är ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Helsingforsbörsen (STEAV, STERV) och Stockholmsbörsen (STE A, STE R). Dessutom handlas företagets amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Jari Vähäpesola, chef för affärsområdet Paper, Valmet, tel. +358 10-672 5260
Jarmo Oikarinen, Senior Manager för affärsområdet Paper, Valmet, tel. +358 400-623 055

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Bilagor: Stora Ensos anläggning i Varkaus (jpg)