Valmet tillhandahåller komponenter för kapacitetsökning på Portucel Soporcels massafabrik i Cacia, Portugal

Pressmeddelande från Valmet Corporation, 16 juni 2014 kl. 10.00 EET

Valmet ska hjälpa Portucel Soporcel att uppgradera sin produktionsanläggning i Cacia, Portugal. Valmets produkter kommer att säkerställa en bibehållen hög massakvalitet vid ökade produktionsnivåer. Den uppdaterade anläggningen beräknas tas i drift sommaren 2015. Beställningen har inkluderats i Valmets orderingång för andra kvartalet 2014. Ordervärdet är inte offentligt.

– Den här beställningen är en fortsättning på den långvariga relationen mellan Portucel och Valmet. Den nya kalkugnen kommer att tillgodose det ökade behovet av kalk när Cacia-anläggningen ökar sin massaproduktion, säger Stefan Mattsson, chef för affärsområdet Fiber Processing på Valmet.

Teknisk beställningsinformation
Beställningen omfattar satskokning, silning, blekning och en ny kalkugn med en kapacitet på 110 ton per dag. Blekningsanläggningen kommer att uppdateras med en ny TwinRoll-press, som ersätter två trumfilter. Den nya kalkugnen med flingtork och elfilter kommer att kunna drivas med både tjock eldningsolja och naturgas.

Om Portucel Soporcel-koncernen
Portucel Soporcel-koncernen är Portugals näst största exportföretag. Koncernen har pappers- och massafabriker i Setúbal, Figueira da Foz och Cacia. Koncernen är en av Europas ledande tillverkare av obestruket träfritt tryck- och skrivpapper och Europas största tillverkare av blekt eukalyptusbaserad sulfatmassa. Cacia-anläggningen ligger i centrala Portugal, mitt i landets största område med eukalyptusskog. Fabriken producerar årligen 285 000 ton massa för olika specialtillämpningar.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Mattsson, chef för affärsområdet Fiber Processing, Valmet, tel. 070-653 38 18

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.