Valmet rankas högt i Nordic Climate Disclosure Leadership Index

Valmet Corporations pressmeddelande den 15 oktober 2014 12.30 EET (översättning)

Valmet rankas högt i CDP:s Nordic Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) Indexet rankar de företag i Norden som är bäst på att rapportera sina klimatåtgärder. Resultatet publicerades i dag i CDP:s årliga rapport Nordic 260.

"Rankningen i Nordic Climate Disclosure Leadership Index och Dow Jones Sustainability World Index är ett oerhört fint betyg för Valmet. Hållbarhet är ett av våra fokusområden. Vi jobbar med det varje dag för att förse våra kunder med lösningar som kräver mindre vatten, energi och råvaror, och arbetar för användning av förnybara resurser. Den externa rankningen hjälper oss att kommunicera våra resultat och utvecklas ytterligare inom området", säger Pasi Laine, vd och koncernchef för Valmet Corporation.

Med ett resultat på 98/100 rankas Valmet bland de ledande 10 procenten av organisationerna som ingår i CDLI. Det är ett bevis på den transparens och genomgående kvalitet som företagets rapportering håller.


Om CDP

CDP är en internationell, icke-vinstdrivande organisation som arbetar på uppdrag av 767 institutionella placerare som representerar omkring en tredjedel av världens investerade kapital. CDP sammanställer och utvärderar klimatinformation från företag och städer. Syftet är att hjälpa placerarna att bättre förstå de ekonomiska risker och möjligheter som klimatförändringen utgör för deras portföljföretag. Indexet lyfter fram företag som visar hög öppenhetsgrad i rapporteringen av klimatrelaterad information.

VALMET CORPORATION
Corporate Communications


För mer information, kontakta:
Anu Salonsaari-Posti, SVP Marketing and Communications, Valmet, tel. +358 50 453 4262
Laura Kantanen, hållbarhetschef, Valmet, tel. +358 50 337 4473


Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se och www.twitter.com/valmetglobal