Valmet levererar tillverkningslinjer för kemimekanisk massa och kartong till Stora Ensos nya anläggning i Kina

Pressmeddelande från Valmet Corporation, 5 maj 2014 kl. 11.15 EET

Bild: Valmets vätskekartongmaskin

Valmet kommer att leverera en produktionslinje för kemimekanisk massa (BCTMP) och en produktionslinje för kartong till Stora Ensos nya anläggning i Beihai i Guangxi-provinsen i Kina. Kartongmaskinen kommer att producera vätskekartong och falskartong av hög kvalitet. Produktionslinjerna beräknas vara driftklara i början av 2016.

Ordervärdet är ca 115 miljoner euro. Beställningen har inkluderats i Valmets orderingång för andra kvartalet 2014. – Vi är glada över att Stora Enso har anförtrott oss det här projektet och att vi kan tillhandahålla lösningar för både massa- och kartongtillverkning. Vätskekartong är en av de mest krävande kartongkvaliteterna rent processmässigt, men det är en växande marknad, säger Jari Vähäpesola, chef för affärsområdet Paper, Valmet.

Med Valmets teknik kan vätskekartong av hög kvalitet tillverkas av eukalyptus

En av den nya anläggningens slutprodukter kommer att vara vätskekartong. Vätskekartong används för att skydda och bevara innehåll. Tack vare sina mycket goda tryckegenskaper är kartong ett perfekt förpackningsmaterial för såväl transport som varumärkesbyggande.Valmets BCTMP-linje kommer att kunna producera 650 ton högkvalitativ massa för vätske- och falskartong per dag.

Leveransen inbegriper ett flerdelat formeringsparti av Fourdrinier-typ med hybridformningsenhet, press, tork- och bestrykningspartier, en ytlimningsenhet, en kalander, en tambour, två rullmaskiner och ett supportpaket som omfattar hela anläggningen. Valmet kommer också att leverera luftsystem, kemiska system, system för mäldberedning och hjälpsystem. Den årliga produktionskapaciteten kommer att vara 450 000 ton kartong.

Om Stora Enso
Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Koncernen har ca 29 000 medarbetare världen över och omsättningen uppgick till 10,6 miljarder euro 2013. Stora Enso är ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Helsingforsbörsen (STEAV, STERV) och Stockholmsbörsen (STE A, STE R). Dessutom handlas företagets amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Jari Vähäpesola, chef för affärsområdet Paper, tel. +358 10-672 5260
Stefan Mattsson, chef för Fiber Processing, affärsområdet Pulp and Energy, tel. 070-653 38 18

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av tjänster och tekniker för massa-, pappers- och kraftindustrierna. I nära samarbete med våra kunder strävar våra 11 000 medarbetare målmedvetet efter att förbättra våra kunders resultat – varje dag.

Valmets tjänster omfattar allt från utkontraktering av underhåll till uppgradering av bruk och anläggningar samt reservdelar. Vårt starka teknikerbjudande inkluderar hela massafabriker, produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, samt kraftverk för bioenergiproduktion.

Företagets industriella historia sträcker sig mer än 200 år bakåt i tiden och företaget fick en nystart efter att Metso Groups verksamheter Pulp, Paper och Power fördes över till Valmet i december 2013. Valmets nettoomsättning uppgick till cirka 2,6 miljarder euro 2013. Valmets mål är att bli bäst på att serva kunderna, oavsett var i världen de befinner sig.
Valmets huvudkontor ligger i finska Esbo och företaget är noterat på Helsingforsbörsen.

Läs mer www.valmet.com , www.twitter.com/valmetglobal

Bilagor: