Valmet levererar pannanläggning till Raahen Voima

Pressmeddelande från Valmet Corporation, 21 maj 2014 kl. 11.45 EET

Valmet ska leverera en pannanläggning till Raahen Voima i finska Brahestad. Ordervärdet är ca 30 miljoner euro. Beställningen har inkluderats i Valmets orderingång för andra kvartalet 2014.

Beställningen är en del av Raahen Voimas investeringspaket på 121 miljoner euro som syftar till att modernisera kraftverket vid Brahestads stålverk.

Pannan, som har en ångkapacitet på 141 MW, ska uppföras intill Ruukkis stålverk i Brahestad och kommer delvis att ersätta ett befintligt kraftverk. Som bränsle kommer den nya anläggningen att använda masugnsgas och koksgas från stålverket. En oavbruten stålproduktion kräver kontinuerlig förbränning. Som sekundära bränslen kommer propan eller naturgas och lätt eldningsolja att användas.

Pannanläggningen är konstruerad på så sätt att den har minsta möjliga miljöpåverkan och uppfyller kraven i EU:s nya industriutsläppsdirektiv. Särskild omsorg har också ägnats bränsleflexibiliteten eftersom processförändringarna i stålverket kräver stor anpassbarhet.

– Moderniseringen av det gamla kraftverket har planerats under lång tid, och eftersom den gamla utrustningen snart är utsliten måste anläggningen uppdateras. Genom att bygga ett nytt kraftverk kan vi generera mer energi och göra hela anläggningen mer kostnadseffektiv. Valmet är en pålitlig finsk samarbetspartner och en välkänd leverantör av pannanläggningar, säger Pekka Inkala, Raahen Voimas vd.

Raahen Voima i korthet
Raahen Voima är ett nybildat samriskbolag som upprättats av Ruukki Metals Oy och EPV Energia Oy i syfte att förse stålverket i Brahestad med elektricitet och ånga. Ruukki äger 75 % av det nya företaget och EPV Energia äger 25 %. www.ruukki.com, www.epv.fi.

VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Jari Niemelä, chef för projektförsäljning, EMEA, affärsområdet Pulp and Energy, Valmet Corporation, tel. +358 50-317 8050, jari.niemela@valmet.com

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.