Valmet levererar ny utrustning till thailändska Siam Cellulose Co., Ltd. som en del av en större ombyggnad

Pressmeddelande från Valmet Corporation, 21 maj 2014 kl. 9.00 EET

Valmet ska utföra en del av en stor ombyggnation och tillhandahålla ny utrustning till en massafabrik tillhörande Siam Cellulose Co., Ltd. (SCL) i Thailand. Fabriken ligger i Wangsala i Kanchanaburi-provinsen. Ordervärdet är ca 30 miljoner euro. Beställningen har inkluderats i Valmets orderingång för andra kvartalet 2014.

Beställningen inbegriper modernisering av kokaranläggningen och ombyggnad av fiberlinjen. Beställd utrustning är en avdunstningsanläggning, en sodapanna, en askavskiljare samt ett icke-kondenserande gasrenings- och förbränningssystem. Den ombyggda anläggningen beräknas vara driftklar i början av 2016.

– Vi valde Valmet på grund av våra tidigare positiva erfarenheter från Phoenix-anläggningen – dels den välfungerande sodapannan och dels tekniken CompactCooking G2, säger Surasak Amawat, vd för Siam Cellulose Co., Ltd.

– Genom den här beställningen fortsätter vårt framgångsrika samarbete med Siam Cellulose, och vi visar ännu en gång prov på vår strävan att förbättra våra kunders resultat med hjälp av skräddarsydda och mervärdesskapande lösningar, säger Anil W. Purankar, chef för affärsområdet Pulp and Energy på Valmet i Asien och Stillahavsregionen.

Om beställningen
Den befintliga kokaranläggningen kommer att byggas om till Compact Cooking G2 genom tillägg av ett ImpBinTMimpregneringssystem. Valet föll på denna lösning på grund av att Valmet tidigare hjälpt till att förbättra massakvaliteten på en annan av koncernens anläggningar, Phoenix. Ombyggnaden av fiberlinjen inbegriper installation av Delta-silar, tvättpressar, skruvtransportörer och pumpar för massa med medelhög konsistens.

Den nya avdunstningsanläggningen kommer att ersätta den befintliga anläggningen och möjliggör en ökad massaproduktion. Den nya RECOX-sodapannan är en nybeställning från SCG Paper som kommer att ersätta den befintliga pannan och öka produktionskapaciteten. Med det nya askavskiljningssystemet kommer anläggningen att kunna minimera kalium- och kloridnivåerna.

Om Siam Cellulose Co., Ltd. (SCL)
Siam Cellulose är ett dotterbolag till SCG Paper och en ledande tillverkare av eukalyptusbaserad massa. SCG Paper är ASEAN-områdets största tillverkare av papper och kartong.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Kari Remes, chef för Recovery, affärsområdet Pulp and Energy, Valmet, tel. +358 10-676 2413
Anil W. Purankar, chef för affärsområdet Pulp and Energy på Valmet i Asien och Stillahavsregionen, tel. +66 81-723 6085

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.