Valmet inkluderas i Dow Jones hållbarhetsindex

Pressmeddelande från Valmet Corporation, 11 september 2014 kl. 12.30 EET (översättning)

Valmet har valts ut att ingå i Dow Jones världsledande hållbarhetsindex (Dow Jones Sustainability Index, DJSI). Företaget har listats i indexen Dow Jones Sustainability World och Europe.

"Att bli utvald att ingå i Dow Jones hållbarhetsindex betyder att vi gör rätt på många områden, och det visar att hållbarhet är en integrerad del av vår affärsverksamhet. I linje med vår agenda för hållbarhet strävar vi efter att ha en transparent kommunikation om våra resultat vad gäller vårt sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar. Den här typen av extern utvärdering är ett effektivt sätt för alla våra intressenter att bedöma Valmets framgångar. Rankningen fungerar också som ett ledningsverktyg: det hjälper oss att hela tiden förbättra våra resultat inom hållbarhet och att identifiera förbättringsområden", säger Pasi Laine, ordförande och VD för Valmet Corporation.

Sammanlagt 319 företag valdes ut i DJSI World 2014/2015. Förutom Valmet ingår tre andra företag från Finland i World-indexet i år.

Om Dow Jones hållbarhetsindex

Dow Jones index använder en "bäst-i-klassenbaserad" metod, vilket innebär att indexet består av företag i alla branscher som presterar bättre än sina likar på hållbarhetsområdet. Den årliga granskningen av DJSI-företagen bygger på en noggrann analys av företagens ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat. Analysen fokuserar på frågor som företagsstyrning, riskhantering, kundrelationer, miljöarbete, leverantörsstyrning och arbete med mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.

Dow Jones hållbarhetsindex är en benchmark för investerare som är engagerade i etiska investeringar, och det granskar företags resultat på hållbarhetsområdet som en del av de övergripande analyserna.

VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Anu Salonsaari-Posti, marknads- och kommunikationsdirektör, Valmet, tel. +358 50 453 4262
Laura Kantanen, hållbarhetschef, Valmet, tel. +358 50 337 4473


Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.com och www.twitter.com/valmetglobal