Valmet får en femte mjukpappersbeställning från turkiska Hayat Kimya

Pressmeddelande från Valmet Corporation, 2 juli 2014 kl. 10.00 EET (översättning)

Den långa och nära relationen mellan Valmet och Hayat Kimya har stärkts ytterligare i och med att den turkiska mjukpapperstillverkaren beställde sin femte Advantage DCT 200 mjukpapperslinje från Valmet. Med den nya linjen kommer Hayat Kimya att kunna utöka sin produktion av hygienservetter, toalettpapper och pappershanddukar med ytterligare 70 000 ton av hög kvalitet. Driftstarten av den nya mjukpapperslinjen kommer att äga rum under 2016.
Beställningen har inkluderats i Valmets orderingång för andra kvartalet 2014. Ordervärdet är inte offentligt.
Beställningen utgör en del av Hayat Kimyas planerade expansion i Mellanöstern. De första två mjukpapperslinjerna av typen Advantage DCT 200 från Valmet togs i drift 2010 respektive 2013 och ytterligare två kommer att driftsättas 2014 respektive 2015.

– Vi har utvecklat ett effektivt samarbete med Valmet som bygger på ömsesidigt förtroende och samförstånd. Våra medarbetare är väl förtrogna med Valmets Advantage-teknik vilket har lett till mycket snabba driftsättningar och hög produktionseffektivitet, säger Lütfi Aydin, chef för Hayat Kimyas papperssektion.

– Vår goda och långvariga relation med Hayat Kimya har resulterat i ännu ett gemensamt projekt och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Vi har utvecklat vår teknik för mjukpapperstillverkning tillsammans med våra kunder, och Advantage DCT är idag ett branschledande system med närmare 70 sålda enheter. Vi vill att våra kunder inom mjukpapperssektorn ska nå framgång, säger Jan Erikson, försäljningsdirektör för affärsenheten Tissue Mills på Valmet.

Teknisk information

Den nya mjukpappersmaskinen har en bredd på 5,6 m och en konstruktionshastighet på 2 200 m/min. Råmaterialet kommer att vara färskfiber och den nya produktionslinjen är optimerad för att minska energiförbrukningen och förbättra slutproduktens kvalitet.

Valmets leverans består av en komplett produktionslinje för mjukpapper inklusive mäldberedningssystem och en mjukpappersmaskin av typen Advantage DCT 200 TS. Maskinen kommer att utrustas med en OptiFlo-inloppslåda och en yankeecylinder i gjutlegering. Den kommer också att inbegripa mjukpapperssystemet Advantage, inklusive ViscoNip-press, AirCap-huv förberedd för kraftvärme, WetDust dammsystem, banföringssystem och en SoftReel L-tambour. Mäldberedningslinjen kommer att bestå av OptiSlush-upplösare, konformade OptiFiner-raffinörer och maskinsilar av typen OptiScreen.

Leveransen kommer också att inbegripa ett omfattande automationspaket från Metso med Metso DNA maskin- och processtyrning samt Metsos kvalitetssystem IQ. Fullständig konstruktion, installationsövervakning, utbildning och driftsättning ingår också.

Om Hayat Kimya
Hayat Kimya A.S. är en del av Hayat-koncernen. Hayat-koncernens verksamhet återfinns främst inom kemikalier, hygienprodukter, papper och träbaserade produkter. Hayats mjukpappersanläggningar har idag en tillverkningskapacitet på 210 000 ton papper per år och en konverteringskapacitet på 135 000 ton per år. Genom dessa nya investeringar och pågående projekt kommer Hayat Kimyas sammanlagda tillverkningskapacitet att uppgå till 420 000 ton.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Erikson, försäljningsdirektör för affärsområdet Tissue Mills, Valmet, tel. 070-517 14 90
Björn Magnus, försäljningschef för affärsområdet Tissue Mills, tel. 0703-17 79 83

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.com och www.twitter/valmetglobal.

Bild: Valmet Advantage DCT 200 mjukpapperslinje (jpg)