Det framtida Valmet vässar sitt fokus på verksamheten för biomassabaserad energiproduktion

Metso Corporations pressmeddelande den 19 december 2013, klockan 10:00 svensk tid.

Metsos verksamheter för massa, papper och energi, det framtida Valmet, erbjuder biomassa-, avfalls-, och kolbaserad värme- och energiproduktionslösningar inom sin energiverksamhet. I området för biomassabaserade energilösningar kommer Valmet att lägga fokus på produktportföljen. I framtiden kommer Valmets erbjudande att innefatta ”boiler island”, små energianläggningar baserade på fluidiserad bädd- (BFB) och BioGrate-förbränningstekniker och stora värmeanläggningar baserade på BFB- och pelletsteknik.
Som ett resultat av denna process kommer Valmet att avyttra sin småskaliga värmeanläggningsverksamhet och relaterad serviceverksamhet i Finland, Ryssland och Sverige. Värdet på transaktionen kommer inte att offentliggöras.

Transaktioner i Finland och Ryssland

Den småskaliga värmeanläggningsverksamheten i Finland och Ryssland kommer att säljas till det finska företaget KPA Unicon. Verksamheten är idag en del av MW Power Oy och intäkterna från verksamheten har varit omkring 20 miljoner euro årligen. Avyttringen innefattar i Finland verksamheten i Kiuruvesi med tillhörande produktionsenhet och i Ryssland serviceverksamheten i Moskva. De finska och ryska enheterna har 68 respektive 4 anställda.

Den teknik som avyttras är småskaliga värmeanläggningar, vanligtvis 25 MWth, baserade på BioGrate- och pelletsteknik, olje- och gaseldade eldrörspannor samt relaterad service.

Dessutom har Valmet och KPA Unicon tecknat ett samarbetsavtal gällande utveckling av BioGrate- och pelletstekniker samt tillverkning av moduler och förbränningsroster.

I Finland kommer transaktionen att genomföras i slutet av januari 2014. Den ryska serviceverksamheten kommer att överföras under det första kvartalet 2014.

Transaktioner i Sverige

Valmet har tecknat ett kontrakt gällande avyttring av verksamheten för småskaliga värmeanläggningar i Sverige till en del av den nuvarande ledningen i MW Power AB. Ledningens uppköp omfattar verksamheten i Sävsjö med tillhörande produktionsenhet med 42 anställda. Målsättningen är att genomföra transaktionen i slutet av januari 2014.

Den teknik som avyttras är småskaliga pelletsvärmeanläggningar, olje- och gaspannor samt relaterad service. Intäkterna från verksamheten har varit omkring sju miljoner euro årligen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jorma Lehtoviita, VP, Strategy, Heat and Power Generation, Pulp and Energy business line, future Valmet, tel. +358 (0)10 672 0000
Jukka-Pekka Kovanen, Managing Director, KPA Unicon, tel. +358 (0) 207 749 203
Anders Steen, Managing Director, MW Power AB, tel +46 70 188 37 38


The future Valmet Corporation is a leading global developer and supplier of services and technologies for the pulp, paper and energy industries. Our 11,000 professionals around the world work close to our customers and are committed to moving our customers’ performance forward – every day.

Valmet’s services cover everything from maintenance outsourcing to mill and plant improvements and spare parts. Our strong technology offering includes entire pulp mills, tissue, board and paper production lines, as well as power plants for bio-energy production.

The company has over 200 years of industrial history and will be reborn through the demerger of the pulp, paper and power businesses from Metso Group on 31 December 2013. Valmet’s net sales in 2012 were approximately EUR 3 billion. Valmet’s objective is to become the global champion in serving its customers.

www.valmet.com
www.twitter.com/valmetglobal

Metso is a global supplier of technology and services to customers in the process industries, including mining, construction, pulp and paper, power, and oil and gas. Our 30,000 professionals based in over 50 countries contribute to sustainability and deliver profitability to customers worldwide. Metso’s shares are listed on the NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup