Tomas Vikström ny docent inom Kemisk apparatteknik

Valmet ABs pressmeddelande den 9 december 2016 11.00 CET

Valmets Tomas Vikström har hållit sin docentföreläsning: "Strömning och reologi i fibersuspensioner" vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och därmed mottagit sin docentur.

Tomas Vikström, ansvarig för fluid and structural analysis gruppen på Valmet, har utsetts till docent vid Chalmers tekniska högskola. Han blir därmed docent inom Kemisk apparatteknik med speciellt fokus på strömning av fibersuspensioner. Proceduren slutfördes med en docentföreläsning där Tomas presenterade en summering av det forskninsarbete som genomförts mellan 1996 och 2016. Innan föreläsningen granskades hans forskningsarbete av två professorer.

"I grunden är ämnet strömning och flöden av fibrer i olika områden. Hur det strömmar i våra maskiner är viktigt för funktionen och driften i våra enheter i fiberlinjen, det vill säga mixning, silning, omrörning, avvattning och förträngning. Jag har utvecklat metoder för att mäta strömningar och hur man kan karakterisera strömningsegenskaperna av massasuspensionen, så som viskositet, permeabilitet etc, samt teoretiska modeller för att kunna beskriva flödet. Visst arbete har också utförts på fiberorientering i pappersmaskinens inloppslåda och på kompression av torra fibermattor vid pressning av en medium density fiberboard," säger Tomas Vikström.

Tomas har genomfört vetenskapligt arbete i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Hans huvudsakliga arbetsuppgifter har varit inom massa- och pappersindustrin, där han har bidragit till den industriella utvecklingen, uttryckt i ett dussin patent.

"För mig är utnämningen till oavlönad docent främst ett erkännande av det forskningsarbete som gjorts, att det har utförts på en god akademisk nivå och att vi har kontinuitet i vår forskning", fortsätter Tomas.

"Vi är stolta över Tomas utnämning. Hög kompetens är väldigt viktigt för Valmet, för att kunna driva forskning och utveckling tillsammans med universitet," säger Stefan Mattsson, affärsenhetschef för Fiber Processing på Valmet.

För närvarande deltar Tomas i ett pågående projekt med universitetet i British Columbia i Vancouver. Projektet syftar till att förstå och kunna optimera förträngning och pressning vilket främst används i avvattnings- och tvättutrustning.

Tomas Vikström

VALMET AB

För mer information kontakta:
Tomas Vikström, Manager, Fluid and Structural Analysis, Fiber Processing Business Unit, Valmet, Tel. +46 70 310 63 36

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade automationslösningar sträcker sig från enstaka mätningar till omfattande, nyckelfärdiga automationsprojekt för hela anläggningar.

Valmets nettoomsättning 2014 var cirka 2,5 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på Nasdaq Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se, www.twitter.com/valmetglobal

Bifogade filer: