Valmets bioenergienkät 2015

Valmet genomförde en kommunal bioenergienkät för att få information om attityder och opinioner om bioenergi från kommunala beslutsfattare.

Enkäten genomfördes under maj 2015. I undersökningen har 4 432 fullmäktigeledamöter i landets kommuner svarat på vilken aspekt man tycker är viktigast när det gäller kommunens framtida energiförsörjning och i vilken utsträckning kommunen ska satsa på olika energikällor i framtiden.

Bifogade hittar du frågor, svarsalternativ och resultat per län och kommun.