När du besöker denna sida godkänner du att vi använder cookies. För att veta mer, följ denna länk

Valmets bioenergienkät 2015

Valmet genomförde en kommunal bioenergienkät för att få information om attityder och opinioner om bioenergi från kommunala beslutsfattare.

Enkäten genomfördes under maj 2015. I undersökningen har 4 432 fullmäktigeledamöter i landets kommuner svarat på vilken aspekt man tycker är viktigast när det gäller kommunens framtida energiförsörjning och i vilken utsträckning kommunen ska satsa på olika energikällor i framtiden.

Bifogade hittar du frågor, svarsalternativ och resultat per län och kommun.