Tidig modernisering av balningslinjen ger Södra ett försprång

2016-02-17

De uppgraderade balningslinjerna vid Södra Cells pappersbruk i Värö är igång. Uppgraderingen höjer säkerheten, ökar kapaciteten och ger bruket ett försprång i dess stora expansionsprojekt för att höja produktionskapaciteten av barrsulfatmassa på årsbasis från 425 000 till 700 000 ton.

FBL_1508_Varo_Baling-25-Edit.jpg

Nedräkningen till Värö-brukets stora massatorksuppgradering har börjat – en jättelik ny tork kommer att installeras, med dubbelt så hög kapacitet som den befintliga, under det planerade driftstoppet av bruket i maj 2016. Valmet, som 2014 valdes som Södra Cells huvudleverantör av processutrustning för utbyggnaden av pappersbruket i Värö, föreslog att ombyggnaden av två av brukets balningslinjer skulle tidigareläggas med ett år för att minimera störningar i samband med uppgraderingen av den enorma torken. Uppgraderingen av balningslinjerna genomfördes under brukets årliga planerade driftstopp i april 2015.

Jaime Zamora, chef för brukets massatorksektion och ansvarig för projektet för utbyggnad av massatorken: ”Vi var först ut att genomföra en viktig del i projektet med att bygga ut bruket, och det känns bra att uppgraderingen av balningslinjerna nu är klar. Nu kan vi fokusera på den andra änden av linjen, från våtpartiet till saxen. Vi är medvetna om att mycket arbete kvarstår.”

I Valmet-ordern, vars värde beräknas till cirka 200 miljoner euro, ingår förutom uppgraderingar av massatorken, flingtorken och balningslinjerna även ett nytt kokeri och uppgraderingar av vedhanteringen, fiberlinjen, indunstningen, sodapannan och kaustiseringen. 

Ordern utgör en del av Södra Cells investering på 400 miljoner euro, där målet är att öka produktionskapaciteten för barrsulfatmassa vid pappersbruket i Värö från 425 000 ton till 700 000 ton per år. När det moderniserade pappersbruket startar igen under tredje kvartalet 2016 kommer det att vara som en av världens största producenter av barrsulfatmassa.

Samtliga av brukets befintliga balningslinjer har levererats av Valmet, som fick uppdraget att bygga om två av balningslinjerna för att öka kapaciteten och tillgängligheten samt, inte minst, höja säkerheten. Nya maskiner integrerade i de befintliga linjerna kommer att öka kapaciteten genom att eliminera de problem med tillgänglighet och tillförlitlighet som funnits med de gamla maskiner som ny bytts ut.


Kontinuitet en viktig faktor i urvalsprocessen

Jaime Zamora förklarar att tidigare erfarenhet och kontinuitet var viktiga faktorer när Valmet valdes för ombyggnaden av linjerna. 

”Det fanns två vägar att gå. Antingen låter man installera helt nya linjer eller så förbättrar man de man har. Vi kände att det bästa alternativet var att förbättra de befintliga linjerna. Vi har redan gjort en modernisering 2009 i samarbete med Valmet, så vi visste vad vi ville göra. Även om det fanns ytterligare en bra kandidat kände vi till Valmet efter våra tidigare samarbeten med dem. Vi är även väl förtrogna med deras utrustning. Det är alltid en utmaning att integrera ny utrustning i en befintlig linje. Genom att göra uppgraderingen nu har vi köpt oss tid för att hinna bekanta oss med de nya linjerna och lösa eventuella problem som dyker upp innan torken byts ut nästa år.”

Linje ett, för flingtorkad massa, har nu tre nya maskiner från Valmet: RoboFolder, RoboStacker och RoboStacktyer. En ny, separat pickup-station för gaffeltruckar i slutet på linjen har ökat den totala systemkapaciteten och flexibiliteten. Dessutom har en ny fluffer från Valmet installerats uppströms om torken för att effektivisera torkningen ytterligare samt sänka energiförbrukningen.

Tre nya Valmet-maskiner, RoboApplyer, RoboFolder och RoboStacker, har integrerats i linje två. Systemkapaciteten och flexibiliteten har förbättrats genom att lagringsutrymmen har byggts in före balpressen och genom att utöka lagringsytan för färdiga enheter i lastningsområdet där gaffeltruckarna används.

 

Smidig installation och igångkörning av linjerna

Jimmy Syrén, som är driftansvarig för balningssektionen, arbetade med Valmet i samband med moderniseringen 2009 och han menar att erfarenheterna från denna har varit nyttiga för det senaste linjeombyggnadsprojektet.

”Det har definitivt varit mycket enklare nu, eftersom vi vet hur utrustningen fungerar och känner dem som utför arbetet,” säger han. ”Nyckelpersonerna från vårt och Valmets team är desamma som förra gången, vilket är en styrka på båda sidor och något som underlättar samarbetet. Förberedelserna inför elinstallationsarbetet vid linjerna med ny och äldre utrustning var den stora utmaningen, men både installationen och igångkörningen gick smidigt.”

”Projektteamen från Södra och Valmet har haft konstruktiva diskussioner och rett ut de tekniska parametrarna för linjerna, liksom frågor som rör kapaciteten,” säger Jaime.

Avtalets utformning och behovet av att hålla kostnaderna på de överenskomna nivåerna resulterade i ett ”öppet avtal” gällande elinstallationsdelen av balningslinjeprojektet. ”Det är bra ur vårt perspektiv,” säger Jaime, ”eftersom det betyder att faktureringen från Valmet är transparent och vi kan se exakt vad vi betalar för.”

Balningslinjeprojektet har nu tagits över av Södra Cell och det slutliga godkännandet är planerat att äga rum i november.

 

Ökad säkerhet för operatörerna

”För mig har den viktigaste förbättringen varit säkerheten vid de nya linjerna”, säger Jaime. ”Jag är övertygad om att vi har täckt in alla kända säkerhetsrisker för operatörerna.”

”När man tittar på hur nya linjer är utformade så är nästan allting inhägnat, men vi ville hitta en balans som garanterar säkerheten samtidigt som tillgängligheten för operatörerna och underhållsteamen förbättras. Södra äger tre pappersbruk och vi studerade lösningen vid pappersbruket i Mörrum som kändes väldigt öppen samtidigt som säkerheten var hög.”

”Jag upplever att linjerna har blivit mer tillförlitliga nu. De nya säkerhetsfunktionerna innebär emellertid att vi måste ändra vårt sätt att tänka kring och använda maskinerna. Det kan vara en aning frustrerande innan vi lärt oss använda den nya utrustningen fullt ut.”                                                                                                                                                             

”Valmet har hjälpt oss att hitta den rätta säkerhetslösningen för de båda linjerna, och jag skulle säga att säkerhetskunnandet är det viktigaste som vi lärt oss av Valmet i arbetet med det här projektet,” sammanfattar Jaime.