Wow-känsla med WavStar i Hallsta

2015-01-16

”Skivfiltrens dåliga kapacitet ställde till stora problem ”, berättar Patrik Jansson, drifttekniker TMP3, vid Holmens bruk i Hallsta. ”De utgjorde en riktigt besvärlig flaskhals och hela processen påverkades negativt - att hitta en lösning var en nödvändighet”.

”Att veckade filterpåsar skulle vara räddningen ställde vi oss först lite tveksamma till, men eftersom tanken att investera i nya, kostsamma skivfilter inte var så lockande var vi beredda att testa WavStar. Alternativet med sektorer i korrugerat stål i stället för filterpåsar var dessutom inget alternativ för oss. De referenser vi tittade på visade att det var svårt att uppnå utlovad kapacitet och även om plåtarnas livslängd är längre jämfört med filterpåsar är investeringskostnaden hög”, fortsätter Patrik Jansson.

”De veckade filterpåsarna var en ny applikation för oss och vi var något fundersamma över hur länge filterpåsarna skulle hålla. Eftersom Valmet utlovade en livslängd på minst tre år kände vi oss trots allt säkra i vårt beslut.

Stabil kapacitetsökning

”När vi nu utvärderat resultaten efter att ha kört filtren under drygt två år kan vi se fördelarna och konstatera att den stora vinsten är kapacitetsökningen - den gör att vi slipper investera i ytterligare filter. Den veckade duken ökar sektorns yta väsentligt, vilket är förklaringen till att avvattningen blir så mycket effektivare.

Siffrorna talar också sitt tydliga språk. Efter installationen har vi kunnat höja kapaciteten från 1000 till 1200 ton per dygn – en ökning på 20% som legat stabil under den tid vi använt filterpåsarna. En del av ökningen ligger i att vi bytt tvätt- och avtagarspritssystem och blivit lite bättre på att vårda våra skivfilter, men huvuddelen beror på de nya filterpåsarna”, konstaterar Patrik Jansson.

Varvtalet grundläggande

”En annan positiv effekt är att spritsarna inte sätts igen. Med det höga varvtal vi hade innan var det ett stort bekymmer. Högt varvtal ger även dåliga, tunna massakakor. Tvärt emot vad man kan tro är det en fördel att köra med ett lägre varvtal eftersom det är svårt att få massan att hinna bilda en bra kaka vid högre varvtal. Vi har kunnat sänka varvtalet från 1,8 till 1 varv per minut vilket är idealiskt – det blir bra filtrat och fibrerna hinner byggas upp till en kaka med rätt torrhalt och lagom tjocklek. I och med att kakan är tjockare jämfört med tidigare har också filtratet blivit renare”, fortsätter Patrik vidare.

”När första filtret sattes in var det ett helhetsåtagande från Valmet men efter det har vi skött bytena själva. En skillnad mot tidigare är att vi numera byter alla sektorer och dukar samtidigt. Innan hade vi ständigt dåliga dukar som måste bytas ut titt som tätt. Att undersöka vilka sektorer som behövde bytas ut var tidsödande med tanke på att vi har 360 sektorer att se över”.

Analys – ett hjälpmedel vid service

”Under hösten görs en allmän service på skivfiltren. En sektor tas ner och prover skickas till Valmet för analys. Genom analysen får man svar på hur mycket styrka som är kvar i väven och även en indikation om förväntad livslängd, vilket känns betryggande. Genomgången inkluderar också körtekniska diskussioner. Vi uppskattar mycket den tekniska support vi får från Antti Mäkinen, Valmet. Både underhåll och service har blivit så mycket enklare”, säger Patrik Jansson.

Flaskhalsen försvann

”Med WavStar försvann flaskhalsen.”, avslutar Patrik Jansson.”Avvattningen i skivfiltren är nu rätt dimensionerad, processen är optimerad och filterpåsarna fungerar ypperligt - vi är hur nöjda som helst”.

lennart.montonen@valmet.com
Tel. +46 766 39 66 87