Innovativa filterdukar ett resultat av efterfrågan

2016-02-17

När en massabrukskund investerar i kemikalieåtervinningsutrustning utförs troligtvis grovjobbet av Valmets filterdukar. Valmet är den ledande utvecklaren och tillverkaren av filter till kemikalieåtervinning med tillgång till egen FoU, testlaboratorier och produktion.

Effektiv kemikalieåtervinning med filterdukar

 I processen för att återvinna kemikalier vid produktion av kemisk massa används olika produkter och filter.  Filterdukens förmåga att effektivt filtrera och återvinna kokningskemikalier för vidare bearbetning är avgörande för kvaliteten hos filtrerad grönlut, vitlut och mesa.

De mest använda filtren för kemikalieåtervinning är skivfilter, samt konventionella trumfilter och tubfilter. Ett skivfilter består normalt av 150–200 filterpåsar och sektorer. Varje filterpåse filtrerar vit- och grönlut samt mesa till låga slamhalter och med god mekanisk hållbarhet. Påsarna ska motstå extrema förhållanden: höga processtemperaturer, kontakt med aggressiva kemikalier och mekaniska påfrestningar. Det viktigaste av allt, för att få lut av hög kvalitet måste filtren klara av att filtrera fram lut med en låg slamhalt.

”För att uppnå bästa möjliga resultat vid filtrering är utgångspunkten att använda den mest lämpade filterkvaliteten för varje användningsområde. Målet är att hitta den kostnadseffektivaste lösningen för kunden”, förklarar Antti Mäkinen, senior försäljningschef. I mesafiltret behöver torrhalten hos den avskilda mesan vara optimal när den går till ombränningsprocessen. Om vattenmängden i mesan kan reduceras ytterligare några procentenheter går det åt mindre energi när kakan bränns i kalkugnen. ”En skillnad på 3 % i torrhalt är tillräcklig för att ge betydande energibesparingar för bruket”, säger Antti.

Många sätt att spara pengar

”Kunderna förväntar sig att filterduken har lång livslängd och att det inte uppstår några problem som till exempel att de slammar igen vilket skulle kunna medföra extra underhållsarbete”, förklarar Antti, och betonar driftsäkerheten i utvecklingen av filterdukarna. Valmets filterdukar är alltid specialanpassade för varje filter i kemikalieåtervinningsprocessen.

”Målet är att minimera oplanerade driftstopp. Genom att lyssna på kunderna ute på bruken kan vi fokusera på rätt saker. En av Valmets styrkor är att vi finns där kunderna finns för att ge förstklassig service och ett tätt kundsamarbete, fortsätter Antti. Valmet är också den enda tillverkaren som kan leverera upp till 12 meter breda vävdukar för mesa- trumfilter. ”Detta innebär att vi kan leverera skarvfria dukar till alla maskiner. En skarvfri filterduk är flera gånger mer hållbar och slitstark.”

Upp till 10 % ökad filtreringskapacitet

Traditionella koncept ger vika för en ny generation av filterdukar. Högre kapacitetskrav, större mekaniska påfrestningar och ett gemensamt intresse att finna enklare och snabbare installationsprocesser som sparar tid åt kunderna ligger bakom den välbehövliga utvecklingen av filterdukar.

”Genom att optimera existerande filtervävar har vi kunnat möta de nya förväntningarna på filterdukar”, säger Antti. Valmets forskning har resulterat i en innovation inom kemikalieåtervinning för filtervävar: en integrerad två-i-ett-filterduk för vitlutsskivfilter.

”Utmaning var att förbättra produkten utan att göra avkall på kvalitet eller tillförlitlighet. Vi beslutade oss för att koncentrera oss på trådar, material och produktens övergripande egenskaper, vilket ledde till en kombinerad filterpåse och undervira i en funktionell, integrerad struktur”, förklarar Antti. I den patenterade två-i-ett-strukturen är tjocka stödtrådar invävda i dukens insida, vilket ger filterduken samma egenskaper som kombinationen av separat filterpåse och undervira.

”Den i filterpåsen invävda stödstrukturen av tjocka trådar förhindrar att tyget kommer i full kontakt med filtersektionen, vilket förbättrar kapaciteten med upp till 10 %. Jämfört med konventionella skivfilterdukar är två-i-ett-strukturen prisvärd och enkel att installera”, säger Antti. ”Valmet är den enda tillverkaren som kan leverera alla filterdukar som behövs vid kemikalieåtervinningsprocesserna. Våra produkter kan monteras på alla filter som finns på marknaden.”

En skillnad på 3% i torrhalt är tillräcklig för att ge betydande energibesparingar för bruket.