Stor och tung

Vi specialiserar oss på gjutning för stora och tunga gjutgods i grå- och segjärn, och är den enda tillverkaren som kan gjuta Yankees upp till 150 ton.

Kapacitet

Gjutning: 20 000 ton per år

Smältning: 10 ton per timme

Traverser: Max 2 x 100 ton

 

Produktion:

Stort gjutgods: upp till 150 ton
Medium stort gjutgods: upp till 42 ton

Vårt gjuteri är en godkänd tillverkare av järngjutning. Certifieringen inkluderar exempelvis ASME, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och vi har licens och tillstånd att leverera tryckkärl liksom gjutjärnsprodukter till marinindustrin.

Vi arbetar mestadels med pappers- och marinindustrin samt vindkraft. Men oavsett vad er passion är så vill vi hjälpa er. Det är därför vi arbetar i nära samarbete med våra kunder genom hela leveransprocessen. Er kunskap kombinerat med vår expertis, ger lönsamma resultat som driver er verksamhet framåt.