Varumärke

Valmets företagsidentitet speglar företagets strategi och vision
Våra intressenter känner till namnet Valmet sedan tidigare genom företagets historik och namnet förknippas med hög kvalitet och tillförlitlighet. Det betyder att vi har en utmärkt grund för att bygga upp bilden av vårt företag globalt.

Valmets företagslogotyp – en grön pil som pekar framåt med ordet Valmet i stålgrått – speglar ett framåtblickande företag med starkt kundfokus och hållbarhet som framgångsfaktor.

I kärnan av Valmets strategi finns vårt engagemang för att förbättra våra kunders resultat. Valmets vision är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets kundlöfte är "Forward". Detta speglar vårt målmedvetna arbete för att våra kunder ska nå framgång och för att utveckla innovativa lösningar för framtiden. För oss står "moving forward", att gå framåt, för förnyelse och att vår verksamhet främjar hållbara resultat.