Valmets väg framåt

MISSION:
Omvandla förnybara resurser till hållbara resultat.

STRATEGI:
Valmet utvecklar och levererar konkurrenskraftig processteknik, tjänster och automation för massa-, pappers- och energiindustrin.
Vi åtar oss att föra våra kunders verksamhet framåt genom vårt unika sortiment och servicekoncept.

MUST-WINS:
1) Utmärkt kundvård

- Växa inom Service och Automation
- Stärka kapitalverksamhetens marknadsandelar
- Förbättra försäljningshanteringen för bättre tillväxt och bruttomarginal
- Växa på marknader med hög marknadstillväxt och/eller där vi har låg marknadsandel

2) Ledare inom teknik och innovation
- Förbättra produkternas kostnadsnivå och prestanda
- Utveckla nya produkter och tekniker för att skapa nya inkomstmöjligheter

3) Utmärkta processer
- Utveckla projektverksamheten för att förbättra bruttomarginalen
- Införa harmoniserade processer genom "Leap Forward"
- Förbättra kvalitetsprestandan
- Kontinuerliga förbättringar inom HSE
- Öka flexibiliteten, besparingar och hållbarhet i leveranskedjan

4) Vinnande team
- Stärka hög prestanda och engangemang
- Fortsätta den globala kompetensutvecklingen

TILLVÄXTACCELERATOR:
- Bli en föregångare inom fältservice
- Ta ledningen inom Industrial Internet och digitalisering

VISION:
Att ge våra kunder världens bästa service.