Värden

Våra värden är grunden i allt vi gör på Valmet.

Värden

  • stödjer vår vision och strategi,
  • visar hur vi ska uppföra oss och hur vi ska ta beslut,
  • sammanför oss inom Valmet, och
  • inspirerar oss som grupp.
Customers    Renewal 
KUNDER
Vi för våra kunders verksamhet framåt
 

FÖRNYELSE
Vi främjar nya idéer för att skapa framtiden

     
 Excellence    People

UTMÄRKTHET
Vi förbättrar oss varje dag för att leverera resultat

 

MÄNNISKOR
Vi jobbar tillsammans för att göra skillnad