Valmets väg framåt

MISSION:
Omvandla förnybara resurser till hållbara resultat.

STRATEGI:
Valmet utvecklar och levererar konkurrenskraftig teknik och service för massa-, pappers- och kraftindustrin.
Vi arbetar med att föra våra kunders verksamhet framåt.

MUST-WINS:
1) Bäst på kundservice
- Stärka vår närvaro nära kunder och tillväxtmarknader
– Stärka hanteringen av nyckelkunder för att öka
tillväxten hos kund
– Ökad tillväxt inom service genom långsiktiga avtal och
utökad kundbas

2) Ledande inom teknik och innovation
– Utveckla mer kostnadseffektiva och mindre
kapitalintensiva produkter
– Skapa nya intäkter från biotekniklösningar och nya produkter

3) Ledande på processer
– Sänka kvalitetskostnaderna.
- Spara inom inköp
- Minska ledtiderna
– Förbättra hälsa och säkerhet
- Förbättra projekt- och servicemarginal
- Genomföra rationaliseringsprogram för att nå en besparing på 100 MEUR

4) Vinnande lag
– Stärka högprestationskulturen
– Ytterligare globalisering av vår kapacitet för att komma
närmare kunderna

VISION:
Att ge våra kunder världens bästa service.

Hållbarhet på Valmet

Hållbarhet på Valmet

Hållbarhet utgör en central del av Valmets affärsstrategi och verksamhet. Våra värderingar, uppförandekoden och tillhörande policyer samt utvalda globalt erkända initiativ och principer skapar grunden för hållbara resultat på Valmet.