Valmets väg framåt

MISSION:
Omvandla förnybara resurser till hållbara resultat.

STRATEGI:
Valmet utvecklar och levererar konkurrenskraftig processteknik, tjänster och automation för massa-, pappers- och energiindustrin.
Vi åtar oss att föra våra kunders verksamhet framåt genom vårt unika sortiment och servicekoncept.

MUST-WINS:
1) Utmärkt kundvård

- Växa inom Service och Automation
- Stärka kapitalverksamhetens marknadsandelar
- Förbättra försäljningshanteringen för bättre tillväxt och bruttomarginal
- Växa på marknader med hög marknadstillväxt och/eller där vi har låg marknadsandel

2) Ledare inom teknik och innovation
- Förbättra produkternas kostnadsnivå och prestanda
- Utveckla nya produkter och tekniker för att skapa nya inkomstmöjligheter

3) Utmärkta processer
- Utveckla projektverksamheten för att förbättra bruttomarginalen
- Införa harmoniserade processer genom "Leap Forward"
- Förbättra kvalitetsprestandan
- Kontinuerliga förbättringar inom HSE
- Öka flexibiliteten, besparingar och hållbarhet i leveranskedjan

4) Vinnande team
- Stärka hög prestanda och engangemang
- Fortsätta den globala kompetensutvecklingen

TILLVÄXTACCELERATOR:
- Bli en föregångare inom fältservice
- Ta ledningen inom Industrial Internet och digitalisering

VISION:
Att ge våra kunder världens bästa service.

Hållbarhet på Valmet

Hållbarhet på Valmet

Hållbarhet utgör en central del av Valmets affärsstrategi och verksamhet. Våra värderingar, uppförandekoden och tillhörande policyer samt utvalda globalt erkända initiativ och principer skapar grunden för hållbara resultat på Valmet.