Strategi

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vår service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Valmets mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmet kommer att fokusera på att leverera teknik och service globalt till industrier som använder biobaserade råmaterial. Valmets vision är att ge våra kunder världens bästa service, och företagets affärsidé är att omvandla förnybara resurser till hållbara resultat.

Valmets viktigaste branscher är massa, papper och energi. Samtliga av dessa är stora globala branscher som har en framtida tillväxtpotential. Valmet kommer att komplettera sin kärnverksamhet genom att tillämpa sin teknik och sitt kunnande även på branscher utanför biomassaområdet, i synnerhet energisektorn.

Valmets produkt- och serviceportfölj består av produktivitetshöjande service, uppgraderingar och ombyggnationer av anläggningar, ny kostnadseffektiv utrustning och lösningar för optimering av energi- och råmaterialanvändningen, samt teknik som ökar värdet av kundernas slutprodukter.

Vi har definierat en Sustainability agenda, vilken är nära sammankopplad med vår strategi och våra Must Wins. Strategin är visualiserad i Valmets väg framåt