Valmets Ledning

Ansvaret för styrningen och ledningen av Valmet delas av bolagsstämman, styrelsen samt VD och koncernchef (CEO). Aktieägarna är delaktiga i styrningen och ledningen av Valmet genom beslut som fattas vid bolagsstämman.

Valmets styrelse, VD och koncernchef ansvarar för ledningen av Valmet. Valmets styrelse strävar efter att säkerställa att god bolagsstyrning tillämpas i Valmet.

VD och koncernchef utses av styrelsen och ansvarar för ledningen och övervakningen av den dagliga verksamheten i Valmet. Övriga chefer har en hjälpande och stöttande roll.

Valmets verksamhetsmodell består av fyra affärsområden, fem regioner och fyra stödfunktioner. Affärsområdena är Services, Pulp and Energy, Paper och Automation, och de regionala områdena är Nordamerika, Sydamerika, EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), Asien och Stillahavsregionen samt Kina. De fyra viktigaste stödfunktionerna är Finance, Strategy and Operational Development, HR och Communications and Marketing.

Du hittar mer information om Valmets styrelse och ledningsgrupp (på engelska) på vår globala webbplats valmet.com.

 

Valmet management structure