När du besöker denna sida godkänner du att vi använder cookies. För att veta mer, följ denna länk

Kontaktpersoner kraft- och värme

Magnus Fischer  Magnus Svensson  
   

magnus.fischer@valmet.com 
+46 705 36 33 19

magnus.x.svensson@valmet.com
+46 702 07 84 44