Den känslan när...

Lever genom våra värderingar 

Våra värderingar är grunden till allt vi gör på Valmet, de vägleder oss i våra beslut och handlingar varje dag. De fstöder vår vision och strategi och förenar och inspirerar oss som grupp.

Utforska hur vi lever våra värderingar i vårt dagliga arbete.

VÅRA VÄRDEN 

  

KUNDER
Vi för våra kunders
verksamhet framåt

 

   FÖRNYELSE
Vi främjar nya idéer för
att skapa framtiden


 

   UTMÄRKTHET
Vi förbättrar oss varje dag
för att leverera resultat


 

   MÄNNISKOR
Vi jobbar tillsammans
för att göra skillnad