Patentbesvärsrättens beslut att upphäva Andritz svenska patent upprätthålls - Andritz patent SE 531498 är ogiltigt

Valmet Oyjs börsmeddelande den 1 september 2016 kl 16:45 EET

 

Som Valmet tillkännagav i ett pressmeddelande den 20 februari 2015, hade Andritz Oy lämnat in en stämningsansökan vid Stockholms tingsrätt mot Valmet AB, ett dotterbolag till Valmet, rörande påstått patentintrång. Andritz begärde att domstolen skulle beordra Valmet att sluta använda tekniken som beskrivs i patentet. Vidare krävde Andritz att Valmet skulle betala ett skadestånd på 54 miljoner euro.

Patentets giltighet har ifrågasatts av Valmet och, som tillkännagavs genom ett pressmeddelande den 8 april 2016, höll Patentbesvärsrätten med Valmet och upphävde den 23 mars 2016 Andritz patent helt och hållet.

Efter Andritz efterföljande överklagan, har Högsta Förvaltningsdomstolen i ett beslut taget den 30 augusti 2016 nu nekat prövningstillstånd. Beslutet att upphäva Andritz patent upprätthålls således och det svenska patentet SE 531498 är slutgiltigt ogiltigförklarat. Detta innebär att patentet juridiskt sett aldrig anses ha existerat och som en konsekvens är Andritz krav på skadestånd i intrångsmålet i Stockholms tingsrätt på alla sätt ogrundade.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rasmus Oksala, General Counsel, Valmet, tel. +358 10 672 0026
Hanna-Maria Heikkinen, Vice President, Investor Relations, Valmet, tel. +358 10 672 0007

 

VALMET

Kari Saarinen
CFO

Hanna-Maria Heikkinen
VP, Investor Relations

 

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa, pappers- och energiindustrin. Vi strävar efter att bli bäst på att serva våra kunder, oavsett var i världen de befinner sig.

Valmets starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Våra avancerade tjänster och automationslösningar ökar tillförlitligheten och prestandan i våra kunders processer samt höjer den effektiva utnyttjandegraden av råvaror och energi.

Valmets nettoomsättning uppgick till cirka 2,9 miljarder euro 2015. I nära samarbete med våra kunder strävar våra 12 000 medarbetare målmedvetet efter att förbättra våra kunders resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på Nasdaq Helsingforsbörsen.

Läs mer www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

Följ Valmet IR på Twitter www.twitter.com/valmetir