Valmet förvärvar affärsverksamheten Process Automation Systems från Metso: genom företagsköpet blir Valmet starkare, stabilare och lönsammare

Valmet Corporations börsmeddelande 15.1.2015 kl 9:30 EET (översättning)

Valmet Corporation och Metso Corporation har 15.1.2015 undertecknat ett avtal där Valmet förvärvar Metsos affärsverksamhet Process Automation Systems. Värdet av transaktionen är 340 miljoner euro. Affären finansieras med bunden långfristig finansiering. Förvärvet förväntas slutföras före 1.4.2015. Förvärvet kräver godkännande av konkurrensmyndigheterna.

Den förvärvade affärsverksamheten erbjuder processautomation- och informationskontrollsystem samt därtill hörande applikationer och service för massa-, papper-, energi- och övriga processindustrier. Verksamheten har ca 1 600 personer anställda och år 2013 uppgick omsättningen till ca 300 miljoner euro.

Kombinationen av Valmet och Process Automation Systems skapar ett unikt utbud åt kunder

Genom företagsköpet blir Valmet starkare än tidigare, ett inom sitt område unikt teknologi- och servicebolag, med omfattande automationsutbud. Företagsköpet förbättrar Valmets konkurrenskraft genom att kombinera utbudet av papper-, massa- och kraftverksteknologi, service, processexpertis och automationskunnande till en helhet som ger kunderna mervärde. Ca 80 procent av Process Automation Systems omsättning kommer från Valmets nuvarande kundindustrier och resten från övriga processindustrier.

Process Automation System är en stark, etablerad affärsverksamhet

Den förvärvade affärsverksamheten är stark och har etablerade kundrelationer och högklassig teknologi och kunnande. Ca 1 600 automationsproffs arbetar när kunderna i ca 80 ställen runt världen. Andelen av serviceverksamheten i den förvärvade affärsverksamheten är betydande. Under år 2013 utgjorde serviceverksamheten ca 45 procent av omsättningen och den baserar sig på en stor installerad maskinbas och bindande affärsmodell. Den förvärvade affärsverksamheten har goda ekonomiska meriter och ett stabilt kassaflöde.

Företagsköpet gör Valmets verksamhet stabilare och lönsammare

Omsättningen för Process Automation Systems -affärsverksamheten är ca 300 miljoner euro, varav Valmets andel har varit ca 10 procent. Följaktligen ökar förvärvet Valmets omsättning med ca 270 miljoner euro jämn högmarginal affärsverksamhet.

Affärsverksamheten Process Automation Systems har goda ekonomiska meriter, har vuxit måttligt och haft en relativt stabil marginal under de senaste 10 åren. EBITA-marginalen (resultat före finansieringsposter, skatt och nedskrivningar) för affärsverksamheten Process Automation Systems har varit ca 10-12 procent.

Valmet förstärker genom förvärvet sitt utbud och fortsätter att utveckla sin affärsverksamhet. Betydande kostnadssynergier förväntas inte uppnås.

Valmet balansräkning fortsätter vara stark även efter förvärvet. Illustrativt, ifall förvärvet hade ägt rum i slutet av september 2014 hade Valmets beräknade nettoskuldsättningsgrad efter förvärvet varit ca 23 procent och självförsörjningsgraden ca 35 procent, baserat på den förvärvade affärsverksamhetens illustrativa siffror i slutet av september 2014.

Pasi Laine, verkställande direktör för Valmet Corporation: Genom företagsköpet skapar vi ett unikt utbud för våra kunder och förstärker vår marknadsledande position ytterligare

”Genom att förvärva affärsverksamheten Process Automation Systems blir Valmet ett teknologi- och servicebolag med ett omfattande automationsutbud. Förvärvet hjälper Valmet att öka verksamhetens stabilitet och förbättra lönsamheten. Genom att kombinera papper-, massa- och kraftverksteknologi, processexpertis, service och automation kan vi serva vår kunder ännu bättre och föra våra kunders verksamhet framåt. Detta förvärv passar utmärkt in i vår existerande strategi och timingen för Valmet är rätt”, säger Pasi Laine, verkställande direktör för Valmet Corporation.

Presskonferens för analytiker, investerare och media

Valmet ordnar en presskonferens på engelska för analytiker, investerare och media 15.1.2015 kl. 13.00 finsk tid (EET). Presskonferensen ordnas på Valmets huvudkontor, Kägelhamnen 5, 02151 Esbo. Evenemanget sänds som en direkt webcast-sändning på Valmets webbsida www.valmet.com/webcasts.

Det är möjligt att delta i konferensen också via telefonkonferens. Deltagande i telefonkonferensen sker genom att senast tio minuter innan evenemanget börjar, kl. 12.50 finsk tid (EET), ringa numret +44 1452 560304. Deltagarna ombedes uppge följande ID-numret: 67179921.

Under webcast-sändningen och telefonkonferensen bör frågor ställas på engelska. Efter webcast-sändningen och telefonkonferensen har media möjlighet att intervjua ledningen på finska.

För mer information kontakta:
Pasi Laine, President and CEO, Valmet Corporation, tel. +358 10 672 0001
Markku Honkasalo, Chief Financial Officer, Valmet Corporation, tel. +358 10 672 0008
Anu Salonsaari-Posti, SVP, Marketing and Communications, Valmet Corporation, tel. +358 10 672 0033
Hanna-Maria Heikkinen, VP, Investor Relations, Valmet Corporation, tel. +358 10 672 0007


VALMET CORPORATION

Markku Honkasalo
CFO

Hanna-Maria Heikkinen
VP, Investor Relations


Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom
massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder väldens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se och www.twitter.com/valmetglobal