Valmet är årets nykomling inom Employer Branding i Sverige

Valmet Oyjs pressmeddelande 3 Oktober, 2019

Valmet AB har vunnit pris i Sverige som årets nykomling för sitt arbete mot studenter och young professionals inom Employer Branding av företaget Universum Communications.

Universum nominerar årligen arbetsgivare som utmärker sig inom talangrekrytering och medarbetarutveckling. Priset tilldelas arbetsgivare som har kommit in på topplistan av de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige.

Juryns motivering:

”Detta företag har rivstartat arbetet kring frågorna och på kort tid nått tydliga positioner. Företaget har en aktiv och dynamisk HR-avdelning med stor erfarenhet av frågorna. Man uppvisar en bred bild av alla de möjligheter som finns för talanger inom företaget. Vidare så finns frågorna väl förankrade i ledningen. Vi tycker därför att detta företag är en sann inspiratör genom sin uteckling för andra arbetsgivare.”

– Valmet arbetar proaktivt med att förnya vårt viktiga och långsiktiga Employer Branding-arbete. Det här priset är ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning i alla delar av organisationen, där stort engagemang är en viktig hörnsten för vår kontinuerliga utveckling, säger Maria Nordin, HR-Manager på Valmet.

Prisutdelningen ägde rum under Talent Excellence Awards 2019 den 2 oktober i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nordin, HR Manager Valmet, tel. +46 702 803 277
Rickard Andersson, Vice President Fiber Processing Business Unit, Valmet, tel. +46 601 657 22

VALMET

Corporate Communications

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmets nettoomsättning 2018 var cirka 3,3 miljarder euro. Våra 13 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.