Valmet uppgraderar indunstningsanläggningen på BillerudKorsnäs Gruvön i Sverige

Valmet Oyjs pressmeddelande den 5 maj 2017 klockan 11.00 EET

Valmet kommer att leverera en uppgradering av indunstningsanläggningen till BillerudKorsnäs Gruvöns massa- och pappersbruk. I indunstningen koncentreras svartluten från kokeriet för att sedan brännas i sodapannan. Installation av den nya utrustningen är planerad till våren 2018.

Ordern ingick i Valmets första kvartal 2017 av mottagna order. Ordervärdet kommer inte att kommuniceras men ett projekt av denna typ och omfattning värderas vanligen under 15 miljoner euro.

I det här projektet kommer den befintliga indunstningslinjen att uppgraderas från att använda mellantrycksånga som värmande media, till att huvudsakligen använda lågtrycksånga. Detta kommer optimera brukets totala ångbalans och möjliggör att mellantrycksånga kommer att finnas tillgängligt för den nya kartongmaskinen som ska installeras på Gruvön.

"Valmet levererade den ursprungliga indunstningslinjen 2001 och vi är glada att samarbeta med BillerudKorsnäs Gruvön igen för denna viktiga uppgradering. Uppgraderingen kommer att vara till nytta på många sätt för Gruvön. Förutom att säkra tillgängligheten av mellantrycksånga för den nya kartongmaskinen, kommer tvättbara värmeytor installeras för att förbättra tillgängligheten och flexibiliteten i den uppgraderade indunstningslinjen, säger Thomas Norrgård som arbetade med Valmets försäljning av indunstningsombyggnaden.

Leveransen
Från indunstningen pumpas avdunstat vatten tillbaka till massaprocessen för att minimera brukets vattenförbrukning. Efter att svartluten har koncentrerats bränns den i sodapannan för energi- och kemikalieåtervinning.

I leveransen ingår en TUBEL-koncentrator, två Tubindunstare, två lutförvärmare samt Valmets patenterade system för att spetsa lågtrycksånga. En större ombyggnad av rörsystemet ingår också som en del av uppgraderingen.

Indunstningsanläggningen vid BillerudKorsnäs massa- och pappersbruk Gruvön.

Om BillerudKorsnäs
BillerudKorsnäs är ett ledande företag inom förnyelsebara förpackningsmaterial. Företaget har cirka 4 200 anställda och sju produktionsenheter, varav ett är Gruvön.
BillerudKorsnäs huvudkontor ligger i Solna, Sverige.

VALMET 
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Norrgård, Product Sales Manager EVAPS, Tel. +46 767 68 89 91