Valmet levererar biomassadriven kraftpanna samt system för lagring och matning av biobränsle till HOFORs kraftverk i Danmark

Pressmeddelande från Valmet Oyj, 7 september 2016 kl. 10.00 EET (översättning)

 Valmet och HOFOR Energiproduktion A/S har tecknat avtal om leverans av en biomassadriven pannanläggning och tillhörande system för lagring och matning av biobränsle till HOFORs kraftvärmeverk Amagerværket i Köpenhamn. Den nya anläggningen kommer att producera elektricitet och värme till Köpenhamns stad.

Beställningen har inkluderats i Valmets orderingång för tredje kvartalet 2016. Ordervärdet är över 150 miljoner euro.

”HOFORs biomassaanläggning kommer att bli Valmets värdemässigt största pannleverans hittills. När det gäller konstruktionen har vi kunnat dra nytta av erfarenheter från tidigare, liknande projekt. Tack vare användningen av en effektiv förbränningsteknik kommer anläggningen att uppfylla de allt hårdare miljökraven. Den här ordern är viktig för vårt affärsområde Energy, och vi beräknar att den kommer att generera ca 1 000 årsarbeten, inklusive både Valmets eget arbete och underleverantörernas. För Valmet kommer de flesta nya arbetstillfällen att hamna i finska Tammerfors och Ulvsby”, säger Bertel Karlstedt, President för affärsområdet Pulp and Energy på Valmet. 

Investeringen görs som en del i Köpenhamns klimatplan, enligt vilken staden ska vara världens första koldioxidneutrala huvudstad år 2025. Installationen av kraftverket är tänkt att påbörjas i juli 2017, och produktionen av kraftvärme kommer att starta under 2019.

Valmets panna kommer att minska utsläppen av koldioxid från anläggningen med totalt 1,2 miljoner ton per år. ”Investeringen är ett led i HOFORs arbete med att minska koldioxidutsläppen genom miljövänlig och kostnadseffektiv fjärrvärmeproduktion, säger Carsten Schneider, projektledare på HOFOR.

Teknisk information

Valmets leverans inbegriper en CYMIC-panna på 500 MW med CFB-teknik (cirkulerande fluidiserande bädd). Pannan kommer att ha en fjärrvärmekapacitet på 415 MJ/s och en elproduktionskapacitet på ca 150 MW. Den kommer att förbruka sammanlagt 1,2 miljoner ton träflis från hållbara källor per år. Den nya pannanläggningen kommer att ersätta en gammal koleldad 600 MW-anläggning, som kommer att tas ur drift när den nya anläggningen är igång.

Valmets leverans inbegriper även system för lagring och matning av biobränsle. Lagringskapaciteten kommer att vara 105 000 kubikmeter. Transportörsystemet kommer att mata pannan med 900 kubikmeter träflis per timme, vilket motsvarar en 18 meter lång lastbil med biobränsle var sjätte minut, dygnet runt.

 

Illustration av det framtida kraftvärmeverket Amagerværket i Köpenhamn. Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects

Information om kunden HOFOR

HOFOR är Danmarks största energibolag med mer än en miljon kunder i Köpenhamnsregionen. Företaget lägger stor vikt vid hållbarhet och förnybar energi i sin verksamhet.

Inom ramen för samarbetsorganet Sustainable Biomass Partnership (SBP) arbetar HOFOR, tillsammans med flera andra stora europeiska energibolag, med att ta fram krav för inköp av biomassa. HOFOR och andra danska energibolag har tecknat en avsiktsförklaring som syftar till att säkerställa en hållbar användning av biomassa.

HOFOR levererar fjärrvärme till 500 000 personer, stadsgas till 300 000 personer och fjärrkyla till 39 stora kunder. Därutöver sköter företaget vattenförsörjning och avlopp för ungefär en miljon personer.

VALMET
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Kai Mäenpää, Vice President, Energy Sales and Services Operations, EMEA, Valmet, tel. +358 10-676 2410

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa, pappers- och energiindustrin. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade automationslösningar sträcker sig från enstaka mätningar till omfattande, nyckelfärdiga automationsprojekt för hela anläggningar.

Valmets nettoomsättning 2015 var cirka 2,9 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat – varje dag. Valmets huvudkontor ligger i finska Esbo och företaget är noterat på Helsingforsbörsen.

Läs mer www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal