The Arne Asplund Mechanical Pulping Award tilldelas Tomas Björkqvist, Mikael Lucander och Olli Tuovinen

Valmet Corporations pressmeddelande den 13 maj 2016 12.00 EET (översättning)

2016 års Arne Asplund Mechanical Pulping Award tilldelas Tomas Björkqvist, Mikael Lucander och Olli Tuovinen. Utmärkelsen delas ut vartannat år av stiftelsen The Arne Asplund Mechanical Pulping Award Foundation och främjar utvecklingen av ny teknik för tillverkning av högutbytesmassa.

Teamet som tilldelas utmärkelsen har tillsammans på ett systematiskt sätt, från lab- till fullskaledrift, visat att deras hypotes om en ny typ av slipyta gäller. Den grundläggande idén i deras uppfinning är att täcka ett malsegment i metall med ett mönster av diamanter, och även finna ett lämpligt mönster och en metod för att fästa diamanterna. Den nya typen av slipsten med diamanttäckt yta är känd som "Galileo-teknik" och är nu en etablerad metod känd över hela välden.

Den huvudsakliga bedriften med innovationen är den möjliga energibesparingen på 150 - 500 kWh/ton vid tillverkning av slipmassa, beroende på massakvalitet och andra driftsfaktorer. Samtidigt minskar massans spethalt.

Information om pristagarna

Tomas Björkqvist fick sin doktorsexamen 2002 vid Tampere University of Technology i Finland. Hän är nu, efter en lång akademisk karriär, Senior Research Fellow vid samma universitet.

Mikael Lucander har magisterexamen i polymerkemi från Helsingfors universitet i Finland, är pensionerad efter en lång karriär vid KCL i Finland där han var Research Fellow. Han bidrog som expert i det belönade projektet.

Olli Tuovinen har civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan i Finland. Han har haft flera produktionsbefattningar inom den finska skogsindustrin och har tillbringat de senaste 30 åren inom Valmet, Tampella och Metso. Hän är för närvarande chef för Forskning och Utveckling på Valmet.

Utmärkelsen kommer att delas ut den 27 september 2016 på International Mechanical Pulping Conference, IMPC. TAPPI är värd för evenemanget som kommer att gå av stapeln i Jacksonville, Florida, USA.

Stiftelsen The Arne Asplund Mechanical Pulping Award Foundation

Utmärkelsen The Arne Asplund Mechanical Pulping Award främjar utvecklingen av ny teknik för tillverkning av högutbytesmassa. Den delas ut till en eller flera personer som ett erkännande av enastående insatser inom forskning och utveckling av mekanisk massateknik. 

Stiftelsen The Arne Asplund Mechanical Pulping Award Foundation etablerades 1985 för att hedra minnet av Dr. Asplunds bidrag till massa- och pappersindustrin. Priset möjliggjordes genom en donation från Valmet till stiftelsen 1985. Ordförande i stiftelsen är Professor Göran Bengtsson.

VALMET
Corporate Communications

För mer information kontakta:
Thomas Granfeldt, Senior Project Manager, Pulp and Energy Business Line, Valmet och adjungered professor, Mittuniversitetet, tel. +46 70 630 33 93.

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade automationslösningar sträcker sig från enstaka mätningar till omfattande, nyckelfärdiga automationsprojekt för hela anläggningar.

Valmets nettoomsättning 2014 var cirka 2,5 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på Nasdaq Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se, www.twitter.com/valmetglobal