Sju procent av elen 2014 kom från biokraft

Valmet AB:s pressmeddelande den 10 september 2015 13.00 CET

Förra året producerades el från biobränslen, torv och avfall motsvarande omkring sju procent av all el som används i landet. Enligt en undersökning av teknik- och energiföretaget Valmet är biobränsle, näst efter solenergi, det energislag som flest kommunpolitiker vill satsa på i framtiden.

– Biokraften kan spela en viktig roll för att trygga energiförsörjningen i ett förnybart energisystem, säger Rickard Andersson, affärsenhetschef för bioteknik och miljösystem på Valmet.

Mer än hälften, 56 procent, av kommunpolitikerna vill öka satsningarna på biobränslen och ytterligare 33 procent vill fortsätta att satsa lika mycket som idag. Det framgår av en enkät från Valmet som besvarats av 4 432 fullmäktigeledamöter i landets kommuner.

– Det är glädjande att kommunerna vill satsa på förnybara biobränslen. De är redan vår största energikälla för uppvärmning, men det finns en stor potential att öka elproduktionen från biobränslen, säger Rickard Andersson.

Enligt statistik som publicerades av branschorganisationen Svebio i dag finns 202 biokraftanläggningar som producerar el från biobränslen, torv och avfall. Tillsammans producerade anläggningarna cirka 10 miljarder kilowattimmar (10 TWh) under 2014, men den teoretiska potentialen är hela 35 TWh.

– Biokraft kan leverera el när den behövs som mest. Det är viktigt att biokraften ges möjligheter att växa eftersom kärnkraften snart faller för åldersstrecket, säger Gustav Melin, vd på Svebio.

Valmet är en världsledande leverantör som utvecklar maskiner, teknik och service åt massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets lösningar omvandlar förnybara resurser till hållbara resultat. Valmet har totalt 12 000 medarbetare runt om i världen. I Sverige arbetar omkring 1 500 personer i Borlänge, Göteborg, Gävle, Hagfors, Hallstavik, Karlstad, Solna och Sundsvall.

VALMET AB


För mer information, kontakta gärna:
Rickard Andersson, affärsenhetschef för bioteknik och miljösystem, Pulp & Energy business, Valmet, tel. 060-16 57 22

Kerstin Eriksson, kommunikationsansvarig, Valmet, kerstin.eriksson@valmet.com,
tel. 070-638 56 43

Om Valmets enkätundersökning
Undersökningen genomfördes under perioden 6–18 maj 2015. Enkäten skickades per mejl till 13 549 kommunfullmäktigeledamöter i hela landet. 4 432 kommunpolitiker besvarade enkäten. Det motsvarar 33 procents svarsfrekvens. Se enkätresultatet här.

Om biokraftstatistiken
Branschorganisationen Svebio sammanställer årligen statistik över biokraften i Sverige. 2014 fanns totalt 202 anläggningar, varav 41 industrianläggningar, 91 kraftvärmeanläggningar och 70 biogasanläggningar med elproduktion. Ytterligare 29 anläggningar är under byggnation eller utredning. Den totala installerade effekten är nästan 4 300 MW och den samlade så kallade normalårsproduktionen i de befintliga anläggningarna är cirka 16,3 TWh. Den teoretiska produktionen skulle kunna vara närmare 35 TWh, men i praktiken var elproduktionen från biokraft under 2014 cirka 10 TWh. Se kartan Biokraft 2015 här.

 

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmet har omkring 1 500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D-enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade automationslösningar sträcker sig från enstaka mätningar till omfattande, nyckelfärdiga automationsprojekt för hela anläggningar.

Valmets nettoomsättning 2014 var cirka 2,5 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat – varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.