Valmets nya BioTrac-pilotanläggning för hydrolys av biomassor är igångkörd

Valmet Corporations pressmeddelande den 23 september, 2014 kl. 10:00 CET (översättning)

Valmet har installerat en ny biopilotanläggning i forsknings- och utvecklingscentret i Sundsvall. Anläggningen, kallad BioTrac, är ett hydrolyssystem och användas nu för processoptimering och försök med råvaror baserade på biomassa. Detta är en del av den satsning som Valmet gör på utveckling av teknik för bioraffinaderiapplikationer. Målet är att kunna leverera teknik och processlösningar för att sänka CO2-utsläppen globalt.

Valmets BioTrac är flexibel både vad gäller olika råvaror och processalternativ och kan lätt anpassas till processtegen nedströms. Någon form av hydrolys är ofta det första steget i ett bioraffinaderi och ett steg som måste passeras oberoende av vilken process man senare väljer. Fortsatt förädling kan till exempel handla om produktion av bioetanol, biobaserade kemikalier och biomaterial, så som biobaserade plaster.

“Många företag vill ersätta fossila råvaror till förmån för biobaserade råvaror. Produktströmmarna från vårt BioTrac-system, samt från efterföljande processer, kan fungera som biobaserade råvaror vid tillverkning av till exempel plaster och kemikalier. Vi är övertygade om att våra kunder uppskattar att de nu kan testa egna idéer i vår pilotanläggning, som i allt väsentligt motsvarar den utrustning de är intresserade av i full skala,“ säger Rickard Andersson, Vice President, Bio Technology and Environmental Systems, Valmet.

Valmets BioTrac-pilotanläggning i Sundsvall

“I det nya BioTrac-systemet är det enkelt att hantera olika biomassor och vi har bra kontroll på vad som sker i processen. Systemet är i världsklass och baserat på teknik som ursprungligen utvecklats för massa- och pappersindustrin, där Valmet har lång erfarenhet sedan över hundra år tillbaka,” säger Olof Melander, Chef för Valmets Fiber Technology Center i Sundsvall.

Om hydrolys

Hydrolys är en kemisk process som under förhöjd temperatur och tryck tillgängliggör cellulosan och hemicellulosan för att i efterföljande processer kunna spjälka dessa till olika sockerföreningar. Lignin erhålls som en fast återstod. Både sockerföreningar och lignin kan sedan vidareförädlas.

Information om Valmets Fiber Technology Center i Sundsvall

Vid Valmets FoU-center i Sundsvall arbetar ca 20 personer varav ett flertal forskare. Förutom ett antal pilotanläggningar för till exempel tvättning, silning och flisraffinering, inrymmer centret ett laboratorium för blekförsök och en mängd olika kemikalie-, massa- och pappersanalyser.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications

Further information, please contact:
Rickard Andersson, Vice President, Bio Technology and Environmental Systems, Pulp and Energy Business Line, Valmet, tel. +46 70 305 5722
Olof Melander, Senior Manager, Fiber Technology Center, Pulp and Energy Business Line, Valmet, tel. +46 70 328 7021

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder väldens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.com och www.twitter.com/valmetglobal

Bilagor