Valmet to supply a prehydrolysis system for Bioprocess Pilot Facility in the Netherlands

Valmet Corporations pressmeddelande den 9 januari 2014 klockan 10:00 svensk tid

Valmet kommer att leverera ett förhydrolyssystem till Bioprocess Pilot Facility BVs (BPF) biopilotanläggning i Delft i Nederländerna. Förhydrolys är ett initialt processteg i ett flertal bioraffinaderiprocesser.

Valmets leverans består av ett förhydrolyssystem i pilotskala med en designkapacitet på 40 kg vetehalm (biomassa) per timme. Igångkörningen av systemet är planerad i augusti 2014.

BPFs biopilotanläggning är designad för att kunna hantera olika typer av råmaterial, jordbruksavfall som vetehalm, bagasse och även ved. Huvuddelarna i bioanläggningen är biomassainmatning, hydrolysreaktorer och utrustning för separation av vätska och fasta rester från biomassa efter hydrolys.

Förhydrolys är ett viktigt steg vid produktion av andra generationens etanol framställd med hjälp av enzymer. Förhydrolysen förbereder biomassan så att polysackariderna i biomassan blir åtkomliga, för att frigöras och konverteras till enskilda sockermolekyler i enzymsteget. Efter enzymbehandlingen kan sockerarterna fermenteras till biokemikalier och biobränslen.

”Efter att ha utvärderat ett antal system, har vi valt Valmets system tack vare den beprövade tekniken, erfarenheten och flexibiliteten vilket gör att vi kan använda systemet till ett flertal förbehandlingar och med olika råvaror. Vi tror att vi kan hjälpa våra kunder att förbättra sina biobaserade processer”, kommenterar Hans van Leeuwen, Director från BPF.

“Jag är mycket stolt att BPF har valt Valmet för detta viktiga projekt. Det här visar ännu en gång att vår förhydrolyslösning för biomassa är i toppklass och erbjuder den pålitlighet och flexibilitet som kunderna behöver”, förklarar Rickard Andersson, Vice President Bio Technology and Environmental Systems från Valmet.

Ordern inkluderas i Valmets orderingång för fjärde kvartalet 2013 (fram till 31 december 2013 Metsos segment Pulp, Paper and Power) Ordervärdet kommer inte att offentliggöras.

BPF är en tillgänglig och unik universalanläggning där universitet, företag och kunskapsinstitutioner från hela världen kan undersöka hur produktionsprocesser fungerar i pilotskala och hur de kan skalas upp. Här kan saker som inte förekommer i laboratorieskala upptäckas och studeras.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Öhlén, Sales Manager, Bio Technology and Environmental Systems, Pulp and Energy business line, Valmet, tel. +46 70 653 3803
Rickard Andersson, Vice President, Bio Technology and Environmental Systems, Pulp and Energy business line, Valmet, tel. +46 70 305 5722
Arno van de Kant, Business Development Director, BPF, tel. +31 6 4248 0754

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2012 var cirka 3 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder väldens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.com och www.twitter.com/valmetglobal