Valmet tillhandahåller ny ytbehandlingsteknik till Papierfabrik Niederauer Mühle GmbH i Tyskland

Pressmeddelande från Valmet Corporation, 24 juni 2014 kl. 10.30 EET (översättning)

Bild: Valmet OptiSizer

Valmet ska leverera en sizer med hjälpanordningar till PM3-containerboardmaskinen på Papierfabrik Niederauer Mühle GmbH:s anläggning i tyska Kreuzau. Syftet med projektet är att förbättra hållfastheten för företagets vita toppliner-produkter. Detta högkvalitetspapper används bl.a. för tryckta ytskikt på kartong och som huvudliner. Sizern beräknas tas i bruk under första kvartalet 2015.

Beställningen har inkluderats i Valmets orderingång för andra kvartalet 2014. Ordervärdet är inte offentligt.
Valmets innovativa ytbehandlingsteknik kommer att förbättra den vita topplinerns kvalitet avsevärt.
Förutom den nya sizern omfattar beställningen även en kalanderombyggnad, en lufttork, system för stärkelseberedning och stärkelsetillförsel samt en linfri spetsdragningsanordning.

– Den nya sizern kombinerar de bästa egenskaperna hos sprutning respektive filmpress och förbättrar hållfastheten i vitt toppliner-papper. De främsta fördelarna med sprutning på baksidan jämfört med konventionell stärkelseapplicering är energisnålare torkning, snabb och exakt styrning av stärkelsemängden samt eliminering av slitdelar. Filmpressen på ovansidan ger samtidigt det vita toppliner-pappret utmärkta ytegenskaper. Det säger Ilkka Naatti, produktchef för bestrykare och sizers på Valmet.

Niederauer Mühle kommer att bli det första pappersbruket i Centraleuropa som utnyttjar fördelarna med säker, tillförlitlig och helt linfri spetsdragning i limpresspartiet. Efter ombyggnaden kommer PM3-systemet att ha en helt linfri spetsdragning för alla maskindelar.

Om Papierfabrik Niederauer Mühle GmbH
Niederauer Mühle är specialiserade på vit medeltjock wellpapp med en ytvikt på 120–200 g/m2. Produktionsvolymen ligger idag på över 300 000 ton papper per år. Företaget har 155 anställda.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Jari Vähäpesola, chef för affärsområdet Paper, tel. +358 10-672 5260
Ilkka Naatti, produktchef, Coaters and Sizers, affärsområdet Paper, tel. +358 400-637 184

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.com och www.twitter.com/valmetglobal.

Bilagor: Valmet OptiSizer (jpg)