Valmet levererar toppmodernt rökgasreningssystem till Helsingfors Energis kraftverk i Sundholmen

Valmet Corporations pressmeddelande, 11 september 2014 kl. 11.00 EET (översättning)

Valmet kommer att leverera ett rökgasreningssystem med toppmodern teknik till Helsingfors Energis kraftverk i Sundholmen i Finland. Tack vare en mer avancerad metod kan kraftverket minska sina utsläpp av kväveoxid och hålla sig inom de utsläppsgränser som fastställs i det nya EU-direktivet om industriutsläpp (IED).

Förutom rökgasreningssystemet kommer Valmets nyckelfärdiga leverans att omfatta planeringstjänster, upphandling, stålstrukturer, installation och uppstart. Helsingfors Energi ansvarar för grundläggningen och de byggnader som krävs för utrustningen. Ordern är värd ca 10 miljoner euro och inkluderas i Valmets orderingång för tredje kvartalet.

Den nya rökgasreningsutrustningen levereras som en del av ett större, pågående moderniseringsprojekt på kraftverket. Systemet använder sig av selektiv katalytisk reduktion (SCR) för att rena rökgaserna, och det installeras i pannan för pulvriserat kol. Det nya katalytiska rökgasreningssystemet väntas tas i bruk hösten 2015.

"Rökgasrening är en viktig del i arbetet med att minska miljöpåverkan från energiproduktion. Kväveoxider som bildas vid förbränning kan orsaka andningsproblem och försurning av miljön. Katalytiska metoder för att avlägsna kväveoxider använder normalt ammoniak, men i den nya tekniken ersätts ammoniaken med urea. Därmed kan vi undvika transporter och lagring av ammoniaklösning i centrala Helsingfors", säger Jouko Kylänpää, Director för Power Maintenance från Valmet.

Sundholmens kraftvärmeverk ligger i Gräsviken i Helsingfors. Kraftverkets värmeproduktionskapacitet är 300 MW och elproduktionskapaciteten 170 MW. Kraftverket har hittills använt kol som bränsle, men från och med i höst kommer det att använda både kol och pellets.

Sundholmens kraftvärmeverk, källa Helsingfors Energi


Information om Helsingfors Energi

Helsingfors Energi producerar el, värme och kyla på sina kraftverk i Helsingfors. Dessutom producerar företaget el via sina kraftproduktionsandelar. Företaget säljer el till ungefär 400 000 kunder runtom i Finland, och dess fjärrvärmeproduktion täcker över 90 procent av Helsingfors uppvärmningsbehov. Helsingfors Energi har som mål att uppnå en koldioxidneutral energiproduktion till år 2050.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications


För mer information, var vänlig kontakta:
Jouko Kylänpää, Director, Power Maintenance, Valmet, tel. +358 400 734 334

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.com och www.twitter.com/valmetglobal