Valmet levererar biobränsleeldat kraftverk till Skövde Värmeverk AB

Pressmeddelande från Valmet Corporation den 13.10.2014 kl. 10.00 EET

Valmet är huvudleverantören för ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk till Skövde Värmeverk AB. Det nya kraftvärmeverket kommer att producera fjärrvärme till det lokala nätet och el till det nationella nätet. Anläggningen väntas vara klar för drift i slutet av 2016. Orderns värde uppgår till cirka 30 miljoner euro. Ordern inkluderas i Valmets orderstock för tredje kvartalet 2014.

Pannan kommer att eldas med flis och bark. Investeringen innebär att Skövde Värmeverk kan minska andelen fossilt bränsle och tillgodose den ökande efterfrågan på fjärrvärme i regionen.

”Block 4 är ett viktigt miljöprojekt för oss. Ett biobränsleeldat kraftverk är först och främst en investering i miljön. För närvarande måste vi elda med tjockolja så fort temperaturen faller under -2˚C. När Block 4 kommer igång klarar vi oss ner till -15˚C innan vi måste ta till olja i vår produktion”, säger Carl-Johan Andersson, vd för Skövde Värmeverk. ”Detta är den största miljöinvesteringen någonsin i Skövde kommuns historia.”

”Vi är mycket stolta över det förtroende som Skövde Värmeverk visat oss med denna order. Vi har arbetat intensivt för att tillgodose kundens behov och anpassat anläggningen efter deras höga funktions- och kvalitetskrav”, tillägger Mikael Barkar, Senior Sales Manager på Valmet.

Skövde Värmeverks nya biobränsleeldade kraftverk (till höger) byggs bredvid en befintlig avfallsförbränningsanläggning.

Teknisk information om leveransen

Valmets kompletta processleverans omfattar allt från bränsleterminal till skorsten och inkluderar BFB-pannanläggning, biomassaeldad HYBEX-panna, rökgaskondensering, luftuppfuktare för förbränningsluft, CO2- and NH3-scrubbers, kondensatrening, elektrifiering, instrument och automation. Turbinen, generatorn och anläggningsarbeten ingår inte.

Pannan kommer att ha en kapacitet på 38 MWth. Ytterligare 8,5 MWth utvinns ur vattenångan med Valmets rökgaskondenseringsteknik.

Information om Skövde Värmeverk

Skövde Värmeverk är ett aktiebolag bildat år 2003 som ägs av Skövde kommun. Bolaget har till uppgift att producera miljövänlig el och fjärrvärme i Skövde kommun.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications


För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Barkar, Senior Sales Manager, Projects Sales Pulp and Energy Business Line EMEA and Scandinavia, Tel. +358 40 534 4607

Philip Segell, styrelseordförande, Skövde Värmeverk AB, Tel. + 46 70 227 5571

Carl-Johan Andersson, verkställande direktör, Skövde Värmeverk AB, Tel. +46 70 209 5005

 

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Läs mer www.valmet.com , www.twitter.com/valmetglobal