Valmet levererar avfallspanna till Nybro Värmecentral AB

Valmet Corporations pressmeddelande den 27. mars, 2014 kl. 10:00 CET

Valmet kommer att leverera en 22 megawatt (MWth) avfallspanna till Nybro Värmecentral ABs nya kraftvärmeverk i Transtorp i sydöstra Sverige. Ordern inkluderas i Valmets orderingång för första kvartalet 2014

Valmets leverans är en del av Nybro Värmecentrals projekt vilket har en totalbudget på cirka 480 miljoner kronor. Ordervärdet för Valmets leverans kommer inte att offentliggöras.

Det nya avfallseldade kraftvärmeverket ska stå för cirka 70% av värmebehovet årligen i Nybro kommun, det vill säga ca 100 GWh. Den nya anläggningen kommer dubblera elproduktionen från dagens nivå på 20 GWh till cirka 40 GWh. Igångkörningen av den nya anläggningen planeras under våren 2016.

“Valmet valdes, efter en noggrann utvärderingsprocess, för detta projekt. Vi har goda erfarenheter av deras teknik. Med denna investering kommer vi att ha totalt fyra biomassa- eller avfallspannor från Valmet, som byggts under årtiondena 1960, -80, -90 och 2010“, säger Niklas Lindvall, Produktionschef på Nybro Energi.

“Denna typ av panna är beprövad teknik som uppfyller EUs direktiv, IED-krav på pannor för sorterat och brännbart avfall med god marginal. Vi är väldigt glada över det här projektet och ser fram emot att få förverkliga det tillsammans med Nybro Värmecentral”, säger Anders Victorén, Säljare och Projektledare från Valmet.

Detaljer om avfallspanneleveransen till Nybro Värmecentral AB

Avfallspannan på 22 MW är en bubblande fluidiserande bädd (BFB) vilket är en högeffektiv teknik, med låga utsläpp. BFB-pannan är av typen Advanced Combustion Zone (ACZTM) som kan förbränna ett brett spann av hushålls- och industriavfall. Detta är beprövad teknik med tjugotalet liknande avfallspannereferenser i drift, som har en bra korrosionsbeständighet, är enkel i drift och servicevänlig. Valmets leveransomfattning inkluderar hela pannenheten med kringutrustning såsom bränsle- och asksystem, montage, idrifttagning, utbildning och igångkörning.

Information om Nybro Värmecentral AB och bakgrunden till projektet

Nybro Värmecentral AB är en del av Nybro Energi som ägs av Nybro kommun. Redan 1997 beslutade kommunalfullmäktige att framställa ett energiprogram för Nybros framtida energiförsörjning. Det övergripande målet med energiprogrammet är att kunna lämna över en ekologisk uthållig livsmiljö till kommande generationer. I maj 2013 godkände Nybro kommun en investering i ett eget avfallseldat kraftvärmeverk för Nybro Energi, som placeras på Transtorp.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications

Further information, please contact:
Anders Victorén, Sales and Project Manager, EMEA, Valmet, tel. +46 703 700950
Johanna Linden, Director, Scandinavia, EMEA, Valmet, tel. +46 705 90 95 17

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.com och www.twitter.com/valmetglobal