Valmet blir huvudleverantör till Södra Cells stora massabruksutbyggnad i Värö

Valmet-koncernens pressmeddelande den 3 juni 2014 kl. 9:00 CET

Valmet har erhållit en stor order på både ombyggnation och ny utrustning från Södra Cell för massabruket Värö i Sverige. Ordern är en del av Södra Cells investering på cirka 4 miljarder kronor för att öka Värös produktionskapacitet från 425 000 ton till 700 000 ton per år.

Ordern inkluderas i Valmets orderingång för andra kvartalet 2014 och värderas till cirka 2 miljarder kronor.

Valmets leverans kommer att bidra till Södras projekt genom att avsevärt öka Värös produktionskapacitet och energieffektivitet. Ordern består av ett nytt kontinuerligt kokeri och uppgraderingar av vedhantering, fiberlinje, indunstningsanläggning, sodapanna, kausticering, flingtork, torkmaskin och balning. När projektet avslutas kommer Värö att vara ett av världens största massabruk för barrsulfat. Igångkörning av det ombyggda massabruket planeras under det tredje kvartalet 2016.

”Vi har goda erfarenheter av Valmet och är övertygade om att det här projektet kommer att bli en succé. Vi har haft ett nära samarbete med Valmet i planeringen av projektet och det ger oss en bra start. Den här investeringen ökar vår massaproduktion, gör bruket mer energieffektivt och ökar vår potential att leverera bioenergi”, säger Gunilla Saltin, vd Södra Cell.

"Vi är mycket glada att Södra Cell gett oss förtroendet att leverera denna viktiga order. Det visar på vår ledande teknik och konkurrenskraft på marknaden för massateknik. Det är hög aktivitet vad gäller investeringar i massaproduktion för tillfället och Valmet är starkt involverad i många stora pågående projekt", säger Jyrki Holmala, President, Pulp and Energy Business Line, Valmet.

Betydande sysselsättningseffekt i Sverige

Den beräknade sysselsättningseffekten av ordern är cirka 650 manår främst i Sverige. En stor del av ordern kommer att levereras från Valmets verksamhet i Sverige: kokeriet och kausticeringen från Karlstad, fiberlinje, flingtork och balning från Sundsvall och indunstning och sodapanna från Göteborg. Vedhanterings- och massatorksleveransen kommer från Finland.

Byggstarten förutsätter ett tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Om Södra Cell

Södra är en ekonomisk förening med en medlemsbas på 51 000 skogsägare i södra Sverige. Södra har byggt upp en betydande produktion av pappersmassa, träprodukter och biobränslen. Södra har cirka 3 800 medarbetare och har fyra affärsområden Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör.
Södra Cell är en av världens största leverantörer av avsalumassa, med en total årsproduktion på 1,6 miljoner ton.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Dahlqvist, SVP, Pulp and Energy, Valmet, tel. +46 70 606 80 90 (Sundsvall)

Johanna Lindén, Director, Scandinavia, EMEA, Valmet, tel. +46 705 90 95 17 (Göteborg)

Erik Kornfeld, VP, Legal, Pulp and Energy, Valmet, tel. +46 70 383 22 84 (Karlstad)

Jyrki Holmala, President, Pulp and Energy, Valmet, tel. +358 10 676 3210

Anu Salonsaari-Posti, SVP, Marketing and Communications, Valmet, tel. +358 50 453 4262


Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.
Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.com och www.twitter.com/valmetglobal.