Det framtida Valmet levererar en LignoBoost-anläggning till det nya bioraffinaderiet vid Stora Ensos bruk i Sunila, Finland

Metso Corporations pressmeddelande den 29 oktober 2013, klockan 10:00 svensk tid

Metso Pulp, Paper and Power, det framtida Valmet, kommer att leverera en ligninseparationsanläggning av typ LignoBoost till Stora Ensos bruk Sunila nära Kotka i sydöstra Finland. Ordern är en del av Stora Ensos bioraffinaderiprojekt värt 32 miljoner euro. Starten är planerad till första kvartalet 2015. Ordervärdet kommer inte att offentliggöras. Ordern inkluderas i Metsos segment Pulp, Paper and Powers orderingång för fjärde kvartalet 2013.

LignoBoost-anläggningen ska integreras med massabruket för att separera och samla lignin från svartluten. Det nya bioraffinaderiet kommer att minska CO2-utsläppen från bruket genom att ersätta en betydande mängd naturgas med torkat lignin som förbränts i mesaugnar. Detta kommer också att vara det första steget mot en ny verksamhet med försäljning av lignin till externa kunder.

“Den här investeringen är ett viktigt steg i omvandlingen av bruket i Sunila till ett innovativt och kundfokuserat bioraffinaderi. Den kommer att förbättra brukets miljöprestanda och möjliggöra för Stora Ensos Biomaterialdivision att kliva in på nya marknader med förnybara lösningar baserade på lignin, säger Sakari Eloranta, Senior Vice President, Operations and Investment Projects, Stora Enso Biomaterials.”

“LignoBoost är en av våra biotekniklösningar som möter det växande intresset för användning av biobaserade råvaror. Tekniken utvecklades ursprungligen av Innventia och Chalmers University of Technology. Metso förvärvade tekniken i sin helhet 2008 och har utvecklat den vidare. Vi är glada att ha kunnat ta denna teknik till kommersiell skala i våra kundprojekt” säger Anders Larsson, Director, Bio Materials, från Metsos affärslinje Pulp and Energy.

Ordern består av en LignoBoost-anläggning som kommer att producera 50 000 ton torkad lignin per år. Det här kommer att vara den andra kommersiella LignoBoost-anläggningen i världen. Den först anläggningen startade nyligen upp i Domtars bruk i Plymouth i North Carolina, USA.

Stora Enso Biomaterials erbjuder en mängd olika massakvaliteter för att möta efterfrågan från pappers-, kartong- och tissueproducenter. Uppdraget är att utveckla ett mervärde med biobaserade produkter, som bidrar positivt till våra kunder genom att hjälpa dem att minska sin miljöpåverkan. Sunila bruket har en årlig kapacitet på 370 000 ton barrmassa. Bruket sysselsätter circa 160 personer.

För mer information, kontakta:
Anders Larsson, Director, Bio Materials, Pulp and Energy business line, Metso, tel. +46 70 588 5477
Kari Remes, Vice President, Recovery, Pulp and Energy business line, Metso, tel. +358 40 709 2015

Metsos segment för massa, papper och kraftproduktion (Pulp, Paper and Power) är specialiserade på processer, utrustning, service, viror och filterdukar. Vårt erbjudande och vår erfarenhet täcker in processens hela livscykel från nya produktionslinjer till ombyggnationer och service.

Från och med januari 2014 kommer Metsos verksamhet Pulp, Paper and Power betjäna sina kunder på ett ännu mer fokuserat och konkurrenskraftigt sätt som ett självständigt börsnoterat bolag, Valmet Corporation.

www.metso.com/energy, www.twitter.com/metsoenergy

Metso är en global leverantör av teknik och service för kunder inom processindustrin, inklusive gruvdrift, markbyggnad, massa-, papper- och kraftproduktion, samt olja och gas. Våra 30 000 medarbetare i mer än 50 länder levererar hållbarhet och lönsamhet till kunder över hela världen. Metsos aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup