Att bygga ett engagerat och resultatdrivet samhälle

Vi på Valmet tror att framgång börjar med människor. Ett starkt team utför grunden för en stark prestation.

Öka medarbetarnas engagemang

Valmet tror att en engagerad och resultatinriktad organisation byggs inifrån. Vi använder vår OurVoice-unersökning för att mäta engagemang och prestationsnivåer, vilka är viktiga för att växa som företag och för att bygga en stark Valmet-gemenskap. Vi uppmuntrar våra medarbetare att agera i enlighet med våra gemensamma värderingar genom att koppla dem till vår väg framåt som företag.

Utveckla de bästa talangerna

Vi försöker kontinuerligt att finna nya sätt att möjliggöra individuell prestation och stödja utveckling. Vi använder vårt globala utbildningsprogram för att inspirera till nytänkande, slå ihop våra huvuden, och i slutändan, främja tillväxt och driva våra strategiska initiativ och Must-Wins. Vi följer ett 70-20-10 förhållningssätt till lärande där 70% sker genom inlärning i arbetet, 20% genom lärande relationer och 10% genom strukturerad inlärning.

Öka mångfalden

Valmet-gemenskapen är mångsidig. Vi har 12 000 medarbetare som arbetar i mer än 30 länder, som representerar 52 nationaliteter och talar 22 språk. Vi arbetar kontinuerligt med att bygga och utveckla team från olika bakgrunder, kön och kulturer. Att ha en diversifierad arbetsstyrka skapar en mer dynamisk arbetsmiljö och leder till  nya idéer och fler konkurrenskraftiga produkter.

Ansvarsfull arbetsgivare

Vi värdesätter lagarbete som en viktig del av vår organisations framgång och betonar respektfullt beteende och en hälsosam och välskött arbetsmiljö, säker på alla platser. Vi sätter tydliga förväntningar på våra chefer i vår definiering av chefsrollen, som är inriktad på att driva prestation, bygga engagemang, främja utveckling och att leva enligt våra värderingar.