Från förnybara resurser till hållbara resultat

Sustainable solutions by Valmet

Valmets mission är att omvandla förnybara resurser till hållbara resultat. Detta innebär att vår teknik och våra tjänster gör det möjligt för våra kunder att tillverka hållbara produkter av förnybara resurser. Valmet har en lång historia av att tillhandahålla lösningar som omvandlar biomassa till förnybar energi och återvinningsbara produkter såsom pappersmassa, papper, kartong och mjukpapper. Vi har också utvecklat och kommersialiserat nya tekniker för omvandling av biomassa för tillverkning av nya, biobaserade slutprodukter såsom biogas, biobränslen och biomaterial.

Valmets erbjudande

Valmet har ett brett sortiment av lösningar som kräver mindre energi, vatten och råmaterial jämfört med konventionella tekniker, och som ger flexibilitet i valet av bränslekälla och råmaterial.

Vårt omfattande service- och automationserbjudande bidrar till att maximera miljöeffektiviteten hos teknikerna och till att säkerställa driftsäkerheten och tillförlitligheten under anläggningens hela livslängd.

Sustainable solutions

Minimering av lösningarnas miljöpåverkan

Beräkningar visar att 95 % av miljöpåverkan från hela Valmets värdekedja avges när Valmets lösningar används i produktionen på kundens anläggningar.

Eftersom Valmets lösningar är inriktade på industriella processer som massa-, pappers- och energiproduktion, kan de miljömässiga förbättringarna till stor del uppnås genom optimering av processernas effektivitet, genom användning av luftföroreningsbegränsande tekniker, samt genom ersättning av fossila bränslen och material med förnybara alternativ.

Aktiv forskning och utveckling

Valmet engagerar sig aktivt i och samarbetar med sina kunder, forskningsinstitutioner och universitet för att samla in information om kundernas hållbarhetsbehov och för att utveckla nya lösningar för marknaden.

Med vårt forsknings- och utvecklingsarbete strävar vi efter att säkerställa ett avancerat och konkurrenskraftigt utbud av processteknik, automation och service för våra befintliga och framtida kunder, öka råvarueffektiviteten, och främja användningen av förnybara råmaterial.