Våt rökgasrening och värmeåtervinning

Rökgaskondensering kan märkbart öka värmeproduktionen och inom kraftvärme finns exempel på ökningar på cirka 20 %. Våt rökgasrening sänker effektivt emissioner av SO2, HCl och NH3 till mycket låga nivåer.

Valmet levererar skräddarsydda lösningar med antingen våt rökgasrening, rökgaskondensering eller en kombination av dessa. Våra lösningar passar alla svenska pannor och bränslen. För fuktiga bränslen är kondensering möjlig om bränslets fukthalt är högre än 30 vikt-%.

Högre produktion med återföring av värme från rökgaser

Vattnet i fuktiga bränslen förångas när bränslet förbränns och blir en del av rökgaserna. Om inte ångan kondenseras släpps energin i ångan ut i atmosfären. Valmets avancerade teknik för rökgaskondensering gör det möjligt att:

  • Öka produktionen av fjärrvärme
  • Spara bränsle
  • Förbättra energibalansen vid uppvärmning av turbinkondensat

Valmet har två olika tekniker för värmeåtervinning:

  • Tubkondensor
  • Kondensorskrubber

Det går också att kombinera ovanstående genom att använda en förskrubber och en tubkondensor. Värmeåtervinningen kan ökas ytterligare genom att lägga till en uppfuktare för förbränningsluften eller en värmepump.

Vattenrening

Valmet erbjuder även vattenrening som renar kondensatet så att det kan användas som reservvatten till pannans rå- eller fjärrvärmevatten. Alla lösningar kundanpassas för specifika bränslen och behov av rökgaskondensering.

Erfarenhet och expertis inom våt rökgasrening och kondensering

Valmet har levererat skrubbers och kondensorer baserade på egen banbrytande teknik sedan 1972. Idag är vi en av de största leverantörerna med unik erfarenhet och expertis vad gäller utmanande skrubbermiljöer och korrosionshantering.